Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2015

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2015 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 12.6 18.1 15:10 7.1 6:50 5.7 0.0 0.0 5.5 32.2 14:20 NW 2 11.9 18.3 15:10 6.1 6:40 6.3 0.0 0.0 5.1 40.2 14:00 NW 3 13.9 21.8 15:00 7.2 7:10 5.0 0.7 0.0 3.5 24.1 18:10 NW 4 16.0 23.3 15:20 8.9 7:10 3.7 1.4 0.0 3.5 25.7 16:50 NW 5 18.3 25.8 14:50 10.8 6:30 2.5 2.5 0.0 2.7 24.1 15:50 NW 6 19.9 29.0 13:10 12.9 7:00 1.7 3.3 0.0 2.1 20.9 14:50 NW 7 20.8 30.2 12:30 13.4 6:50 1.4 3.9 0.0 2.9 33.8 18:40 NW 8 18.4 25.7 15:30 13.1 4:20 1.7 1.8 0.2 1.1 25.7 13:00 ESE 9 17.1 23.1 14:30 11.7 7:00 2.6 1.4 0.2 3.9 30.6 13:50 NW 10 14.6 20.2 16:50 9.6 6:40 3.9 0.2 0.0 1.1 20.9 17:00 ESE 11 12.5 19.2 12:30 9.0 22:00 5.8 0.0 2.8 0.5 24.1 12:50 S 12 13.5 18.9 16:00 9.2 0:50 4.8 0.0 0.0 1.6 22.5 18:20 S 13 14.8 21.3 16:30 9.1 7:20 3.9 0.4 0.0 1.9 29.0 17:40 S 14 14.7 21.2 17:10 7.9 4:50 4.2 0.6 0.0 6.0 33.8 15:50 NW 15 16.3 25.0 14:00 8.2 6:30 3.8 1.8 0.0 2.7 24.1 16:00 NW 16 17.7 24.9 15:10 11.2 5:30 2.7 2.1 0.0 2.7 24.1 14:40 NW 17 17.9 25.6 15:30 9.5 6:30 2.9 2.5 0.0 2.7 24.1 16:30 ESE 18 18.9 27.0 13:20 13.2 6:30 1.8 2.4 0.0 2.1 22.5 16:40 NW 19 14.1 19.9 12:30 10.8 23:10 4.3 0.1 12.6 1.8 20.9 13:50 NW 20 14.7 20.3 16:50 9.8 6:40 3.8 0.2 0.2 4.3 32.2 17:50 NW 21 16.4 23.2 15:10 10.1 6:20 2.9 1.0 0.0 1.4 20.9 15:10 NW 22 19.4 27.3 13:30 13.3 6:10 1.5 2.6 0.0 1.0 22.5 17:30 ESE 23 16.1 20.7 15:00 11.1 00:00 2.6 0.4 0.0 4.7 32.2 17:30 NW 24 13.4 18.3 16:00 9.7 6:40 4.8 0.0 0.0 6.4 37.0 14:20 NW 25 13.8 18.7 15:30 9.4 7:20 4.5 0.0 0.0 6.3 35.4 16:10 NW 26 14.1 21.3 14:10 7.9 4:20 4.7 0.4 0.0 1.9 22.5 15:30 NW 27 13.1 19.3 11:40 8.9 6:00 5.2 0.0 0.0 3.1 32.2 12:50 NW 28 11.3 17.9 16:30 6.8 6:50 6.9 0.0 27.4 2.3 25.7 16:30 NW 29 13.4 19.2 15:00 9.3 3:10 5.0 0.1 20.0 1.9 22.5 16:20 NW 30 14.1 20.2 16:20 8.6 5:10 4.5 0.3 0.0 3.5 25.7 13:30 NW 31 15.4 22.6 13:00 8.7 6:00 4.0 1.1 0.0 3.1 29.0 16:10 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 15.5 30.2 7 6.1 2 119.3 31.5 63.4 3.0 40.2 2 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 27.41 ON 28/05/15 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration