Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2015

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2015 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 10.4 12.3 8:40 5.9 23:30 7.9 0.0 30.8 11.4 66.0 17:50 NW 2 4.7 7.1 1:00 1.5 14:40 13.6 0.0 22.4 5.8 37.0 3:10 NW 3 4.1 7.1 12:10 1.4 3:00 14.2 0.0 10.6 3.2 37.0 1:30 NW 4 6.7 11.5 15:30 2.2 1:00 11.6 0.0 1.2 3.2 32.2 22:00 NW 5 11.8 17.6 14:30 6.7 4:20 6.5 0.0 0.0 3.1 27.4 8:00 S 6 8.6 13.7 1:10 4.8 12:20 9.7 0.0 5.2 5.5 41.8 15:10 NW 7 5.9 9.1 11:50 4.2 23:40 12.4 0.0 2.0 1.4 30.6 3:00 NW 8 3.1 6.3 13:10 0.8 14:20 15.2 0.0 14.2 3.5 38.6 17:50 NW 9 1.3 4.3 11:30 -0.8 23:40 17.0 0.0 7.0 0.2 8.0 9:40 S 10 -1.8 1.1 14:10 -4.5 20:10 20.1 0.0 0.0 0.5 16.1 14:40 S 11 -3.1 1.0 15:10 -5.9 7:30 21.3 0.0 0.0 1.0 20.9 10:30 ENE 12 -0.9 5.7 15:30 -5.1 4:00 19.2 0.0 0.0 1.3 19.3 13:10 S 13 1.4 8.3 14:40 -2.8 6:30 16.8 0.0 0.0 1.1 19.3 11:30 S 14 2.2 8.9 14:20 -2.4 7:40 16.1 0.0 0.0 1.1 22.5 12:20 ESE 15 1.9 9.3 14:20 -2.6 7:50 16.3 0.0 0.0 1.3 22.5 12:10 ESE 16 2.8 10.5 15:00 -1.9 7:10 15.5 0.0 0.0 1.6 20.9 14:30 S 17 2.4 7.7 14:40 -0.6 4:10 15.9 0.0 0.0 0.8 19.3 11:00 E 18 -0.7 4.3 15:20 -3.6 21:00 19.0 0.0 0.0 1.1 22.5 14:30 S 19 0.3 7.8 14:30 -3.7 5:30 17.9 0.0 0.0 1.4 22.5 12:00 ESE 20 2.4 11.5 15:30 -3.8 7:40 15.9 0.0 0.0 1.3 22.5 11:40 NW 21 4.7 11.9 14:00 -1.1 6:20 13.6 0.0 0.0 1.8 22.5 13:00 NW 22 5.8 10.7 12:30 2.5 3:00 12.5 0.0 28.4 1.1 25.7 21:30 SE 23 6.8 9.1 10:30 3.7 22:40 11.5 0.0 14.6 0.2 17.7 7:40 SE 24 6.2 10.7 15:30 2.2 7:40 12.1 0.0 0.0 1.1 19.3 14:50 NW 25 5.5 9.9 15:00 2.9 22:40 12.8 0.0 17.2 2.6 37.0 13:30 NW 26 4.9 8.5 23:20 2.1 16:00 13.4 0.0 15.6 0.8 22.5 20:20 SE 27 5.7 8.1 0:20 4.5 7:10 12.6 0.0 18.6 0.6 24.1 6:10 S 28 6.3 9.1 13:10 4.4 2:30 12.0 0.0 3.8 1.8 24.1 1:50 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 3.9 17.6 5 -5.9 11 402.7 0.0 191.6 2.1 66.0 1 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 13 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 30.81 ON 01/02/15 Days of Rain: 14 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 3 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration