Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2015

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2015 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 -0.1 0.7 11:10 -0.7 18:50 18.4 0.0 0.0 0.5 25.7 3:20 S 2 0.1 4.7 13:10 -3.9 23:00 18.2 0.0 0.0 0.6 19.3 12:40 S 3 0.4 9.1 14:00 -5.4 5:00 17.9 0.0 0.0 0.5 12.9 12:50 ESE 4 6.4 11.8 14:50 0.3 1:00 11.9 0.0 0.0 3.2 32.2 19:20 NW 5 0.6 7.3 0:10 -5.1 00:00 17.7 0.0 3.6 0.3 11.3 13:00 ESE 6 -3.4 1.4 12:30 -7.4 5:10 21.7 0.0 0.0 1.0 24.1 11:50 E 7 -3.9 1.8 14:00 -7.8 8:40 22.2 0.0 0.0 1.1 17.7 14:20 S 8 -1.8 4.7 14:50 -7.2 8:30 20.1 0.0 0.0 1.1 24.1 15:00 ESE 9 1.7 6.7 13:50 -4.4 8:10 16.6 0.0 0.0 4.5 33.8 14:50 NW 10 6.8 10.8 14:10 3.4 21:20 11.5 0.0 0.0 8.7 35.4 12:00 NW 11 7.6 15.4 14:10 2.0 7:10 10.8 0.0 0.0 2.3 38.6 23:50 ESE 12 6.1 12.2 4:50 -2.2 00:00 12.2 0.0 3.0 8.7 46.7 2:00 NW 13 2.1 9.1 15:30 -3.4 7:20 16.2 0.0 0.0 1.0 27.4 11:40 ESE 14 4.3 10.9 12:40 0.7 8:50 14.0 0.0 0.0 1.1 24.1 13:20 ESE 15 4.9 10.8 14:00 1.5 1:50 13.4 0.0 0.0 2.4 24.1 13:30 NW 16 4.2 12.7 14:10 0.2 6:10 14.1 0.0 0.0 0.6 16.1 14:50 SE 17 4.7 12.0 14:10 0.3 5:30 13.6 0.0 0.0 0.8 19.3 14:50 ESE 18 6.9 12.6 14:20 2.9 6:50 11.4 0.0 0.0 1.6 22.5 11:00 ESE 19 10.5 13.7 14:40 7.3 0:10 7.8 0.0 0.0 2.7 27.4 0:40 NNW 20 9.6 15.2 14:40 4.4 6:20 8.7 0.0 0.0 1.6 27.4 0:30 ESE 21 8.3 13.6 15:50 3.6 23:50 10.0 0.0 6.4 0.8 17.7 11:00 ESE 22 8.6 16.2 14:30 1.7 7:10 9.7 0.0 0.0 1.3 32.2 21:50 S 23 8.1 12.2 0:10 2.8 22:00 9.9 0.0 14.8 2.1 35.4 14:00 ESE 24 4.0 5.3 12:30 2.0 4:30 14.3 0.0 27.6 0.3 16.1 23:00 ESE 25 5.1 10.3 13:40 1.6 5:50 13.3 0.0 2.0 1.0 16.1 14:30 ESE 26 4.4 7.1 11:10 2.5 0:40 13.9 0.0 16.8 0.3 14.5 12:00 ESE 27 4.1 6.3 16:20 2.1 22:50 14.2 0.0 6.0 0.3 17.7 7:30 ESE 28 4.7 8.8 13:10 1.8 2:20 13.6 0.0 0.6 0.2 11.3 11:00 S 29 5.2 8.0 13:10 2.3 23:20 13.1 0.0 11.4 0.2 12.9 14:20 S 30 6.4 8.5 12:00 2.4 0:10 11.9 0.0 22.8 6.0 48.3 11:10 NW 31 9.9 11.3 19:10 6.9 0:20 8.4 0.0 72.4 8.2 72.4 9:00 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 4.4 16.2 22 -7.8 7 430.8 0.0 187.4 2.1 72.4 31 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 10 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 72.39 ON 31/01/15 Days of Rain: 12 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 3 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration