Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2014

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2014 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 8.4 12.4 14:10 5.9 22:10 9.9 0.0 0.0 0.8 20.9 10:00 S 2 8.2 14.3 14:50 4.5 22:20 10.1 0.0 0.0 1.1 20.9 13:40 ESE 3 7.9 15.2 14:10 2.7 7:00 10.4 0.0 0.0 0.8 16.1 13:20 ESE 4 8.3 14.9 15:20 3.7 6:00 10.0 0.0 0.0 1.1 22.5 12:20 ESE 5 10.6 17.9 14:00 5.1 7:10 7.8 0.0 0.0 0.6 20.9 15:00 ESE 6 14.7 21.4 14:10 11.2 0:10 3.9 0.4 0.0 1.9 29.0 12:30 ESE 7 13.9 18.8 11:30 9.8 23:40 4.4 0.0 27.0 1.0 30.6 11:20 S 8 10.9 16.8 14:30 7.7 23:40 7.4 0.0 4.2 1.1 20.9 15:00 S 9 8.7 16.3 14:30 3.6 7:20 9.6 0.0 0.0 0.3 14.5 13:20 ESE 10 10.3 18.3 14:30 6.0 7:50 8.0 0.0 0.0 0.5 14.5 15:40 ESE 11 11.8 16.9 15:30 7.6 8:00 6.4 0.0 0.0 0.5 14.5 10:20 ESE 12 13.2 18.4 14:30 9.6 5:20 5.1 0.0 2.4 0.8 17.7 21:40 ESE 13 10.9 16.3 13:10 8.2 5:50 7.4 0.0 12.6 0.5 30.6 22:00 ESE 14 9.5 14.6 14:10 7.2 23:50 8.8 0.0 0.0 0.2 9.7 11:10 ESE 15 9.3 16.3 14:20 5.5 7:30 9.0 0.0 0.0 0.6 17.7 14:40 ESE 16 9.7 14.4 15:30 6.3 2:50 8.6 0.0 0.0 0.2 11.3 20:50 ENE 17 14.1 18.3 10:40 8.7 23:50 4.2 0.0 0.0 3.1 29.0 3:20 NW 18 12.5 18.9 13:40 7.3 6:10 5.8 0.0 0.0 1.6 20.9 19:20 ESE 19 14.6 16.8 11:50 9.8 22:40 3.7 0.0 0.8 6.3 40.2 5:20 NW 20 10.1 13.3 13:40 6.5 00:00 8.2 0.0 0.0 5.8 32.2 2:00 NW 21 6.2 12.1 13:20 2.7 00:00 12.2 0.0 0.0 1.8 22.5 14:10 ESE 22 5.3 12.8 13:50 0.9 7:30 13.0 0.0 0.0 1.0 19.3 15:00 ESE 23 5.2 12.8 13:40 1.2 8:20 13.1 0.0 0.0 0.5 9.7 11:30 ESE 24 5.4 12.4 14:10 1.5 5:30 12.9 0.0 0.0 0.6 12.9 11:20 ESE 25 5.2 10.6 14:10 1.8 00:00 13.1 0.0 0.0 0.8 17.7 12:50 ESE 26 3.7 6.9 14:20 -0.2 5:50 14.6 0.0 1.2 0.2 12.9 10:30 S 27 6.7 8.0 23:10 5.5 0:10 11.6 0.0 9.4 0.2 9.7 8:30 S 28 9.5 13.4 14:20 7.7 0:10 8.8 0.0 0.0 0.3 11.3 10:50 E 29 10.7 15.1 12:20 7.1 7:00 7.6 0.0 0.0 0.6 17.7 22:00 ESE 30 13.1 18.6 13:30 10.4 22:30 5.2 0.0 0.0 1.1 25.7 6:00 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 9.6 21.4 6 -0.2 26 260.7 0.4 57.6 1.2 40.2 19 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 1 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 27.00 ON 07/11/14 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration