Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2014

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2014 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 18.4 25.9 13:00 13.7 7:30 1.5 1.6 12.0 2.3 29.0 14:20 NW 2 18.2 23.1 17:50 15.4 0:10 1.0 1.0 15.2 2.1 35.4 17:10 ESE 3 17.2 23.6 16:40 11.8 7:30 2.0 0.9 6.0 1.6 22.5 13:00 NW 4 16.9 23.1 14:40 12.8 6:50 2.2 0.8 0.6 2.1 25.7 13:10 E 5 17.4 22.9 14:50 13.1 8:10 2.0 1.1 0.2 3.1 25.7 12:20 NW 6 17.3 22.9 14:30 12.7 6:50 2.0 1.0 3.4 2.1 22.5 12:40 NW 7 17.0 21.9 14:20 13.6 5:50 1.9 0.6 4.6 2.3 24.1 14:50 NW 8 17.9 23.9 15:00 12.8 7:20 1.9 1.5 0.0 3.2 29.0 15:30 NW 9 17.8 23.3 15:10 13.2 7:50 2.0 1.4 0.4 3.2 30.6 15:30 NW 10 17.3 23.3 13:20 12.4 5:20 2.3 1.2 0.2 1.3 19.3 13:30 NW 11 17.5 24.0 16:00 12.3 8:10 2.2 1.4 1.4 1.4 20.9 14:30 NW 12 17.9 25.1 15:30 12.6 7:30 2.1 1.7 0.2 2.4 25.7 15:40 NW 13 18.3 26.3 15:20 12.7 7:30 2.0 2.0 0.2 1.6 20.9 14:30 NW 14 17.6 24.6 15:50 13.8 3:50 2.1 1.4 9.0 1.9 25.7 16:00 ESE 15 17.4 22.7 16:10 13.2 7:20 2.0 1.1 0.2 2.7 25.7 16:30 NW 16 16.5 23.4 15:20 11.2 7:50 3.0 1.2 0.0 3.2 27.4 17:50 ESE 17 16.2 23.4 15:40 10.7 7:50 3.3 1.2 0.0 2.7 25.7 15:50 NW 18 16.2 22.3 14:50 11.7 7:40 2.9 0.7 0.0 1.4 22.5 14:30 ESE 19 17.1 23.9 16:20 11.5 7:40 2.6 1.4 0.0 2.1 24.1 17:30 NW 20 17.8 26.1 15:30 12.7 8:20 2.4 1.9 0.0 1.8 22.5 17:20 NW 21 19.3 25.1 16:50 14.4 6:50 1.2 2.2 0.2 2.3 24.1 15:00 NW 22 20.5 26.8 14:50 15.1 7:10 0.9 3.1 0.0 3.7 29.0 16:40 ESE 23 22.6 26.8 11:20 15.1 23:50 0.3 4.6 0.0 7.7 46.7 4:40 NW 24 17.1 24.3 15:00 11.9 7:50 2.6 1.4 0.0 2.3 24.1 14:30 NW 25 15.1 22.3 12:10 10.9 7:10 3.5 0.3 18.2 1.1 25.7 12:40 ESE 26 16.4 21.6 14:00 14.5 7:10 2.1 0.3 11.4 5.6 37.0 14:20 NW 27 13.7 17.4 14:30 9.8 23:50 4.6 0.0 0.2 2.3 27.4 3:40 NW 28 12.7 19.9 15:40 6.2 7:50 5.7 0.1 0.0 1.0 22.5 17:20 ESE 29 13.6 19.9 16:20 9.4 1:20 4.8 0.1 0.0 1.0 24.1 14:00 E 30 13.6 23.0 15:20 6.9 7:10 5.5 0.7 0.0 1.1 17.7 15:30 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 17.1 26.8 23 6.2 28 74.7 38.0 83.6 2.4 46.7 23 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 18.21 ON 25/09/14 Days of Rain: 18 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration