Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2014

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2014 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 20.2 27.2 16:30 13.2 6:20 1.4 3.4 0.0 4.5 30.6 19:00 NW 2 21.4 28.8 15:00 13.8 6:50 1.1 4.2 0.0 3.2 25.7 15:40 NW 3 21.2 28.0 15:40 14.5 7:20 0.9 3.9 0.0 3.4 27.4 18:00 NW 4 21.6 28.2 15:30 16.3 5:30 0.4 3.7 0.0 1.3 19.3 15:00 NW 5 21.0 28.3 17:00 14.2 4:50 0.9 3.6 0.0 1.0 19.3 16:10 S 6 21.0 27.7 13:40 13.9 5:50 1.0 3.7 0.0 3.4 24.1 14:30 NW 7 22.1 29.3 12:50 14.8 5:50 0.8 4.7 0.0 2.9 25.7 18:00 NW 8 23.2 30.3 11:50 16.8 5:50 0.2 5.1 0.0 2.7 24.1 15:00 NW 9 20.5 26.7 13:00 14.6 7:20 0.9 3.1 0.0 6.6 37.0 14:50 NW 10 19.6 26.4 15:30 12.7 7:30 1.5 2.8 0.0 4.2 35.4 18:10 NW 11 18.3 23.7 12:50 14.4 4:00 1.3 1.3 0.0 5.1 29.0 12:30 NW 12 17.8 23.4 15:20 11.9 3:20 1.9 1.5 0.0 7.4 37.0 15:40 NW 13 18.2 24.8 16:40 11.8 5:40 2.3 2.1 0.0 5.5 37.0 16:30 NW 14 18.7 24.5 17:10 12.8 6:40 1.7 2.1 0.0 5.1 37.0 13:30 NW 15 17.3 22.7 16:40 13.6 00:00 1.7 0.7 5.8 4.0 37.0 11:00 NW 16 18.4 26.1 17:00 12.1 5:30 2.1 2.3 0.2 1.4 19.3 18:00 NW 17 19.9 26.7 14:40 13.6 6:30 1.2 2.9 0.0 2.9 25.7 17:50 NW 18 19.6 26.3 14:10 13.9 6:30 1.3 2.6 0.0 1.6 22.5 13:40 NW 19 18.5 25.4 12:10 14.1 5:30 1.3 1.5 12.0 0.6 22.5 12:40 ESE 20 21.0 28.1 16:30 15.3 6:40 0.8 3.5 0.2 1.4 19.3 16:20 ESE 21 22.2 29.4 15:30 15.1 7:00 0.6 4.5 0.0 3.2 27.4 15:00 NW 22 22.3 29.3 15:30 15.8 4:50 0.4 4.5 0.0 2.1 27.4 17:40 NW 23 18.7 24.7 15:50 14.9 3:50 1.1 1.4 0.0 2.1 25.7 11:50 NW 24 19.4 25.7 15:50 14.1 2:00 1.3 2.5 0.0 3.5 27.4 14:20 NW 25 21.2 28.1 15:20 15.1 6:10 0.7 3.6 0.0 1.4 25.7 16:20 NW 26 21.5 29.1 15:50 14.4 6:10 0.9 4.1 0.0 3.1 27.4 17:10 NW 27 22.1 29.2 12:50 15.0 6:40 0.7 4.4 0.0 3.1 29.0 14:50 NW 28 20.9 27.7 14:10 14.2 7:10 0.8 3.5 0.0 3.7 29.0 17:00 NW 29 20.8 28.1 17:20 13.9 7:10 0.9 3.4 0.0 4.0 29.0 18:00 NW 30 22.7 31.2 16:00 15.1 6:20 0.8 5.2 0.0 2.4 24.1 18:10 NW 31 21.3 29.1 13:50 16.7 7:10 0.2 3.2 0.0 4.3 30.6 14:20 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 20.4 31.2 30 11.8 13 33.2 98.5 18.2 3.3 37.0 9 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 11.99 ON 19/07/14 Days of Rain: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration