Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2014

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2014 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 9.8 16.3 14:30 4.7 8:00 8.5 0.0 0.0 3.7 25.7 16:40 NW 2 9.8 15.7 15:50 4.8 4:00 8.5 0.0 0.0 4.8 32.2 16:40 NW 3 9.2 16.3 15:30 2.9 7:10 9.2 0.0 0.0 2.7 22.5 13:10 ESE 4 12.5 20.7 17:20 3.7 7:30 6.1 0.3 0.0 2.4 30.6 20:20 NW 5 14.4 19.1 17:10 8.6 00:00 3.9 0.0 0.0 2.7 24.1 0:30 NW 6 9.7 16.5 12:50 6.4 5:40 8.6 0.0 13.8 1.3 22.5 13:50 E 7 9.5 14.8 14:20 6.3 4:40 8.8 0.0 0.2 0.6 17.7 14:10 S 8 10.7 16.4 17:30 6.0 6:00 7.6 0.0 0.0 2.1 20.9 14:40 ESE 9 11.2 16.5 14:10 6.9 4:00 7.1 0.0 0.0 4.8 32.2 12:30 NW 10 8.4 12.5 16:20 3.7 22:40 9.8 0.0 4.8 6.3 48.3 16:30 NW 11 6.6 12.7 13:00 1.6 7:30 11.7 0.0 15.4 4.7 40.2 14:40 NW 12 7.4 13.6 15:50 1.7 7:10 10.9 0.0 0.0 4.2 30.6 15:20 ESE 13 8.1 12.9 17:20 4.8 7:20 10.2 0.0 3.2 1.1 20.9 17:30 ESE 14 9.5 17.1 14:40 4.3 7:00 8.8 0.0 0.0 1.0 19.3 12:10 ESE 15 9.8 16.5 17:30 4.3 6:40 8.5 0.0 0.0 4.7 32.2 16:30 NW 16 9.5 11.7 0:10 5.4 00:00 8.8 0.0 23.8 5.6 38.6 12:20 NNW 17 5.3 9.9 15:20 1.3 7:10 13.0 0.0 1.2 2.7 25.7 17:30 NW 18 4.4 7.9 16:40 1.6 2:10 13.9 0.0 9.2 1.1 24.1 12:50 ESE 19 7.2 11.2 19:00 2.3 0:40 11.1 0.0 0.4 2.4 29.0 18:00 ESE 20 10.6 17.7 15:10 5.2 2:50 7.7 0.0 0.0 2.3 24.1 16:40 ESE 21 14.6 23.7 15:40 8.6 1:40 4.4 0.7 1.4 4.0 75.6 23:20 NW 22 18.2 25.7 13:00 12.3 6:20 1.9 1.8 0.0 3.4 38.6 0:30 ESE 23 17.8 24.8 11:20 10.9 6:00 2.4 1.9 0.0 1.8 24.1 17:30 ESE 24 13.4 16.7 15:40 11.4 23:40 4.9 0.0 1.2 3.7 30.6 2:00 NW 25 12.8 16.8 13:50 11.3 4:40 5.5 0.0 0.2 7.2 29.0 14:40 NW 26 12.4 17.2 13:30 8.4 7:10 5.9 0.0 3.2 1.9 20.9 12:40 NW 27 10.4 15.4 16:20 7.3 7:10 7.9 0.0 16.0 1.9 24.1 5:50 NW 28 9.8 13.7 16:00 7.4 6:20 8.5 0.0 13.0 2.6 38.6 12:00 N 29 11.0 15.4 13:30 8.4 2:20 7.3 0.0 1.4 2.4 29.0 12:00 E 30 9.8 13.8 15:10 6.8 6:40 8.5 0.0 1.4 6.0 33.8 16:00 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 10.5 25.7 22 1.3 17 240.0 4.7 109.8 3.2 75.6 21 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 23.80 ON 16/04/14 Days of Rain: 17 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration