Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2014

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2014 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 4.5 5.7 14:40 2.9 23:50 13.8 0.0 4.0 0.0 12.9 11:50 S 2 4.7 10.1 13:40 1.6 8:00 13.6 0.0 0.0 0.3 12.9 12:50 ESE 3 5.1 11.4 14:40 1.7 8:30 13.2 0.0 0.0 0.3 11.3 15:20 ESE 4 5.0 11.4 14:20 1.7 6:40 13.3 0.0 0.6 0.3 9.7 13:30 ESE 5 6.2 11.6 13:20 1.7 5:00 12.1 0.0 0.0 0.6 12.9 14:20 ESE 6 7.5 9.6 2:30 5.9 9:40 10.8 0.0 8.8 0.3 19.3 2:20 S 7 6.8 10.4 13:10 3.9 23:30 11.5 0.0 0.0 0.0 9.7 10:40 ESE 8 5.4 11.8 14:10 2.8 8:20 12.9 0.0 0.0 0.6 9.7 11:40 ESE 9 7.2 15.4 14:40 3.1 6:30 11.1 0.0 0.0 0.5 16.1 14:10 ESE 10 7.2 12.4 14:40 3.3 3:50 11.1 0.0 0.0 1.6 19.3 15:20 NW 11 7.6 10.8 12:50 4.7 6:00 10.7 0.0 0.0 1.6 19.3 12:30 S 12 7.4 11.9 14:10 4.3 7:00 10.9 0.0 0.0 1.3 17.7 12:40 ESE 13 7.7 11.9 15:50 5.1 6:50 10.6 0.0 0.0 0.2 12.9 12:30 ESE 14 7.7 10.7 14:00 4.9 6:00 10.6 0.0 0.0 0.2 9.7 9:10 S 15 8.1 10.9 12:00 5.8 1:40 10.3 0.0 13.0 0.8 19.3 10:30 ESE 16 8.0 11.5 14:20 5.1 00:00 10.3 0.0 0.0 0.8 16.1 15:20 NNW 17 7.5 11.9 14:30 4.7 0:50 10.8 0.0 0.0 1.4 22.5 13:50 E 18 7.7 12.4 13:30 3.5 2:50 10.6 0.0 0.0 1.0 20.9 13:40 ESE 19 10.1 14.8 13:00 5.5 7:30 8.2 0.0 0.0 1.6 25.7 23:20 ESE 20 11.6 16.0 14:30 8.3 8:40 6.7 0.0 0.0 3.2 35.4 22:40 NW 21 9.3 12.1 1:30 5.7 18:10 9.0 0.0 7.6 8.2 48.3 16:40 NNW 22 6.5 11.9 14:20 2.7 23:10 11.8 0.0 3.8 3.2 30.6 0:20 ESE 23 5.6 12.3 14:40 2.4 5:20 12.7 0.0 0.0 1.8 20.9 11:20 ESE 24 5.2 10.3 12:40 2.2 7:20 13.1 0.0 17.8 0.8 29.0 23:50 ESE 25 6.4 8.5 0:10 3.6 23:20 11.9 0.0 50.6 4.0 49.9 4:30 ESE 26 4.6 7.1 12:30 2.1 23:40 13.8 0.0 12.2 3.5 38.6 19:20 NW 27 3.3 5.8 11:10 1.9 6:40 15.0 0.0 1.6 1.0 17.7 15:20 NNW 28 4.2 6.4 16:00 2.4 2:00 14.1 0.0 14.8 0.3 16.1 15:40 ESE 29 5.1 9.4 15:50 1.6 23:50 13.2 0.0 8.0 4.5 41.8 4:10 NW 30 4.7 10.4 14:30 0.3 4:40 13.6 0.0 0.0 0.2 11.3 13:50 ESE 31 6.9 11.7 13:50 4.9 7:00 11.4 0.0 0.0 0.3 14.5 13:40 S ------------------------------------------------------------------------------------- 6.6 16.0 20 0.3 30 362.5 0.0 142.8 1.4 49.9 25 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 50.60 ON 25/01/14 Days of Rain: 12 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration