Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2013

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2013 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 10.8 13.1 14:00 8.2 1:30 7.5 0.0 23.8 0.6 25.7 8:40 ESE 2 10.7 13.4 15:20 8.3 5:10 7.6 0.0 2.8 0.2 9.7 16:10 ESE 3 4.7 9.8 0:10 0.7 19:10 13.6 0.0 1.2 0.5 16.1 8:00 S 4 1.0 5.6 13:50 -1.7 21:10 17.3 0.0 4.8 0.6 12.9 12:10 S 5 1.2 7.5 12:50 -2.5 8:40 17.1 0.0 1.6 0.6 11.3 13:10 ESE 6 3.9 10.9 15:10 -1.2 6:00 14.4 0.0 0.2 1.4 25.7 13:40 ESE 7 7.3 11.6 14:30 5.3 00:00 11.0 0.0 0.6 1.8 24.1 13:10 ESE 8 4.0 9.2 13:40 0.0 23:40 14.3 0.0 0.0 0.8 14.5 12:10 SE 9 3.0 9.2 15:00 -2.1 5:50 15.3 0.0 0.2 1.9 24.1 13:10 ESE 10 7.5 11.6 14:50 3.7 00:00 10.8 0.0 0.2 2.4 29.0 5:20 NW 11 1.2 3.7 0:10 -1.6 23:20 17.1 0.0 0.4 0.5 16.1 11:30 S 12 1.5 9.7 14:10 -4.1 5:10 16.8 0.0 0.0 0.6 14.5 12:20 ESE 13 3.4 10.7 12:40 -0.9 6:10 14.9 0.0 0.0 0.8 17.7 14:20 ESE 14 5.6 11.6 13:40 0.8 3:30 12.7 0.0 0.0 1.3 19.3 11:30 ESE 15 6.2 11.3 12:40 3.2 2:00 12.1 0.0 0.0 1.4 22.5 13:10 E 16 5.6 8.7 13:40 2.8 4:40 12.8 0.0 0.0 0.2 11.3 12:30 SSE 17 4.7 6.6 13:30 3.4 7:00 13.6 0.0 0.0 0.3 14.5 14:30 S 18 3.3 7.6 15:00 0.1 00:00 14.9 0.0 0.2 0.5 20.9 12:30 S 19 1.8 8.6 14:00 -1.2 6:00 16.5 0.0 0.0 0.6 12.9 11:50 E 20 1.9 9.9 14:00 -2.6 7:10 16.3 0.0 0.2 0.3 9.7 13:40 ESE 21 3.1 11.8 14:00 -1.4 8:20 15.2 0.0 0.0 0.3 12.9 13:40 ESE 22 3.6 11.3 14:00 -0.8 9:00 14.7 0.0 0.0 0.5 11.3 14:40 SSE 23 3.9 11.6 13:20 -1.4 8:10 14.4 0.0 0.0 0.3 12.9 14:00 ESE 24 5.9 7.8 14:50 4.2 3:40 12.4 0.0 1.6 0.2 11.3 14:50 ESE 25 6.8 10.7 14:30 4.0 8:10 11.5 0.0 0.0 0.3 9.7 5:30 ESE 26 6.7 12.2 14:10 0.2 5:30 11.6 0.0 1.4 1.3 29.0 23:50 ESE 27 7.4 11.2 0:10 5.7 00:00 10.8 0.0 39.4 1.0 27.4 0:40 E 28 6.9 8.9 14:40 4.5 5:40 11.4 0.0 0.4 0.0 9.7 14:30 E 29 6.6 12.6 13:40 3.6 9:00 11.7 0.0 0.0 0.5 11.3 13:30 ESE 30 5.9 12.3 14:00 1.8 6:50 12.4 0.0 0.2 0.3 9.7 13:20 ESE 31 6.2 10.2 14:30 4.1 0:10 12.1 0.0 0.0 0.5 12.9 15:00 S ------------------------------------------------------------------------------------- 4.9 13.4 2 -4.1 12 414.7 0.0 79.2 0.7 29.0 10 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 13 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 39.40 ON 27/12/13 Days of Rain: 17 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration