Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2013

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2013 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 12.7 20.4 13:50 8.3 7:30 5.7 0.1 0.0 0.6 16.1 14:40 ESE 2 11.3 18.5 13:50 7.1 7:30 7.0 0.0 0.0 1.1 17.7 14:00 ESE 3 11.7 18.2 14:10 7.0 7:10 6.6 0.0 0.2 2.3 25.7 14:50 ESE 4 12.6 18.3 13:00 7.9 6:20 5.7 0.0 2.6 1.0 17.7 17:00 NNW 5 13.7 16.0 15:20 11.9 9:30 4.6 0.0 36.2 1.6 25.7 00:00 N 6 12.3 15.6 14:40 9.8 23:10 5.9 0.0 21.6 1.0 25.7 3:30 S 7 12.3 18.9 14:10 8.0 00:00 6.0 0.0 0.2 0.8 17.7 15:20 E 8 11.3 20.3 14:00 6.4 7:10 7.2 0.2 0.0 0.5 16.1 14:50 E 9 11.4 20.5 14:20 6.4 7:30 7.1 0.2 0.0 0.5 14.5 13:10 ESE 10 11.8 16.6 13:20 7.6 2:40 6.5 0.0 0.0 1.0 17.7 12:10 ESE 11 12.2 14.7 8:10 10.8 3:00 6.1 0.0 35.2 0.5 19.3 15:40 ESE 12 12.8 16.3 11:40 10.4 21:00 5.5 0.0 12.2 0.6 19.3 7:10 E 13 10.5 12.8 11:00 8.2 00:00 7.8 0.0 39.2 0.3 22.5 22:20 ESE 14 9.2 12.1 15:50 6.2 7:30 9.1 0.0 23.6 0.2 20.9 1:00 ESE 15 9.8 13.9 14:10 6.5 7:50 8.5 0.0 0.0 0.6 16.1 10:50 S 16 9.8 11.7 14:20 8.6 4:00 8.5 0.0 0.0 0.0 8.0 15:30 NE 17 8.6 14.2 14:00 5.6 7:40 9.8 0.0 0.0 0.6 16.1 11:50 ESE 18 7.8 13.8 14:20 3.2 6:50 10.5 0.0 0.0 0.6 14.5 11:10 S 19 11.1 17.3 14:10 6.8 7:40 7.2 0.0 0.0 1.1 25.7 22:50 S 20 12.4 15.7 15:20 9.1 9:30 5.9 0.0 15.6 2.7 30.6 0:10 N 21 11.0 13.4 3:20 7.5 00:00 7.3 0.0 17.4 2.9 37.0 17:10 N 22 8.2 13.4 14:50 5.7 21:10 10.1 0.0 1.2 0.5 16.1 13:20 ESE 23 9.5 12.8 11:30 6.8 0:50 8.8 0.0 14.6 1.9 33.8 20:20 ESE 24 8.8 11.1 15:20 7.2 21:00 9.5 0.0 47.0 2.1 33.8 14:40 N 25 7.6 10.9 14:40 5.7 7:40 10.7 0.0 11.0 1.6 32.2 6:30 ESE 26 7.2 12.3 14:00 4.8 7:00 11.2 0.0 18.4 1.1 27.4 1:00 ESE 27 4.2 8.0 11:20 0.2 23:00 14.1 0.0 2.2 3.4 29.0 11:20 NW 28 2.4 10.6 14:20 -1.4 7:20 15.9 0.0 0.2 0.3 11.3 13:10 ESE 29 3.6 10.1 14:50 -0.7 2:50 14.7 0.0 0.0 0.5 12.9 12:00 E 30 7.1 9.6 21:50 2.1 2:30 11.2 0.0 21.4 0.5 25.7 20:40 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 9.8 20.5 9 -1.4 28 254.8 0.6 320.0 1.1 37.0 21 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 2 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 46.99 ON 24/11/13 Days of Rain: 19 (> .2 mm) 15 (> 2 mm) 7 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration