Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2013

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2013 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 19.4 26.1 15:40 13.8 7:30 1.2 2.3 2.4 2.6 25.7 15:40 NW 2 18.8 25.1 14:50 13.6 7:30 1.6 2.0 0.2 2.9 27.4 14:20 E 3 18.6 25.4 15:50 12.9 7:20 1.9 2.2 0.0 4.5 32.2 16:30 NW 4 19.8 27.8 17:00 13.3 5:00 1.7 3.2 0.0 2.4 30.6 17:50 ENE 5 18.2 25.2 14:00 12.6 7:40 1.9 1.7 0.0 2.4 33.8 15:00 NW 6 18.3 25.6 16:00 12.1 5:10 2.0 2.1 0.0 3.7 27.4 13:30 NW 7 19.1 25.5 12:30 16.0 7:50 0.8 1.5 1.6 0.8 25.7 13:50 NW 8 19.3 27.6 15:50 12.7 7:10 1.8 2.8 0.0 2.6 25.7 15:00 NW 9 19.6 26.2 13:50 13.7 7:00 1.3 2.6 0.0 2.9 30.6 16:10 NW 10 20.3 27.4 14:30 13.8 7:50 1.1 3.1 0.0 3.7 32.2 14:40 SE 11 21.4 29.1 13:50 15.6 5:30 0.8 3.8 0.0 3.7 32.2 14:30 NW 12 21.1 29.1 15:50 16.3 3:10 0.5 3.3 0.0 3.7 37.0 16:40 NW 13 19.0 25.6 12:50 14.8 7:50 1.0 1.7 1.2 4.7 35.4 14:10 N 14 17.7 23.2 15:30 12.6 8:20 1.7 1.0 0.0 5.5 29.0 17:00 NNW 15 16.4 23.2 16:10 10.3 8:00 3.0 1.1 0.0 4.8 30.6 17:40 NNW 16 16.4 22.6 12:20 12.6 6:20 2.5 0.6 11.2 3.7 48.3 18:00 N 17 16.5 23.2 13:30 11.0 6:50 3.1 1.3 0.0 1.3 19.3 12:40 ESE 18 17.6 19.9 13:40 12.7 00:00 1.1 0.4 0.0 6.9 35.4 16:10 NNW 19 15.7 22.3 16:40 9.4 8:00 3.4 0.8 0.2 4.8 32.2 13:50 NNW 20 17.3 23.6 15:30 12.8 7:20 2.0 1.0 0.0 2.7 25.7 15:50 NW 21 16.8 23.3 16:40 11.9 8:00 2.7 1.2 0.0 2.3 25.7 16:20 NW 22 15.2 21.2 13:00 11.8 21:30 3.3 0.2 1.0 0.3 16.1 11:40 SSE 23 14.6 21.3 16:20 8.8 7:40 4.1 0.4 0.2 1.8 22.5 18:50 E 24 14.7 21.2 15:30 9.9 3:40 4.0 0.5 0.0 3.2 30.6 17:00 NW 25 14.7 22.2 17:00 8.6 8:20 4.4 0.8 0.0 2.9 24.1 14:30 NW 26 15.5 21.6 16:50 10.2 7:10 3.4 0.6 0.2 4.3 29.0 13:10 ESE 27 16.8 23.3 14:20 11.7 8:20 2.8 1.3 0.0 3.9 32.2 15:00 ESE 28 16.3 23.9 14:40 10.1 8:00 3.6 1.5 0.0 2.7 25.7 15:30 NW 29 17.0 24.8 15:30 11.1 7:30 3.0 1.8 0.0 2.7 24.1 15:00 NW 30 19.3 28.3 14:20 11.4 7:30 2.3 3.2 1.0 4.3 45.1 21:40 N ------------------------------------------------------------------------------------- 17.7 29.1 11 8.6 25 67.8 49.9 19.2 3.3 48.3 16 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 11.20 ON 16/09/13 Days of Rain: 10 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration