Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2013

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2013 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 23.9 29.3 14:00 19.2 5:40 0.0 5.6 0.0 0.8 19.3 12:30 NNE 2 23.4 29.3 15:20 18.3 6:50 0.0 5.1 0.0 1.1 19.3 18:00 NNW 3 23.6 30.3 18:20 16.8 6:40 0.2 5.4 0.0 1.0 17.7 12:50 ESE 4 24.7 32.1 16:20 17.8 6:00 0.0 6.4 0.0 1.1 29.0 17:10 NNE 5 23.5 29.3 16:40 18.4 4:20 0.0 5.2 0.0 1.4 19.3 11:40 WNW 6 22.9 29.8 16:50 17.3 4:20 0.0 4.7 0.0 1.6 24.1 16:00 NNE 7 23.7 30.1 16:40 19.6 7:00 0.0 5.4 0.0 1.4 22.5 14:10 NNE 8 24.4 30.9 17:20 20.4 7:10 0.0 6.1 0.0 1.8 24.1 10:50 NW 9 24.2 31.7 16:50 17.9 3:30 0.0 5.9 0.0 1.3 19.3 20:00 NE 10 22.0 29.9 14:40 16.3 5:20 0.3 4.0 0.2 2.1 29.0 14:40 E 11 22.9 29.6 17:10 16.9 1:40 0.2 4.7 0.0 1.1 17.7 11:30 S 12 23.2 30.4 16:10 17.2 5:30 0.1 5.0 0.0 1.4 32.2 15:20 ENE 13 23.2 31.2 15:50 16.7 6:10 0.2 5.1 0.0 1.4 20.9 18:00 E 14 23.4 31.5 16:20 15.8 7:20 0.3 5.5 0.0 1.1 17.7 16:20 E 15 24.2 31.1 16:50 18.3 4:40 0.0 5.9 0.0 1.4 22.5 12:30 N 16 23.2 29.4 16:50 18.1 2:30 0.0 4.9 0.0 1.4 24.1 13:40 S 17 23.1 29.6 16:50 18.2 7:20 0.0 4.8 0.0 1.1 24.1 13:50 S 18 23.4 30.5 17:20 19.2 5:40 0.0 5.1 0.0 1.6 19.3 18:40 NNE 19 23.0 30.5 16:20 16.0 7:20 0.3 5.0 0.0 1.3 20.9 11:30 NW 20 23.3 30.8 16:20 16.7 7:10 0.1 5.1 0.0 1.4 24.1 13:30 S 21 22.2 28.9 15:40 15.8 6:50 0.2 4.0 0.0 1.1 19.3 13:50 S 22 21.3 27.9 16:50 15.9 6:50 0.3 3.3 0.0 1.3 19.3 12:50 NW 23 21.1 28.9 16:30 14.7 6:20 0.9 3.6 0.0 1.6 27.4 16:10 NE 24 21.1 28.0 14:50 14.9 7:00 0.8 3.5 0.0 4.0 32.2 16:50 NW 25 20.1 26.6 13:20 13.5 7:30 1.2 3.0 0.0 4.8 37.0 16:20 NNW 26 20.4 27.2 15:50 13.7 5:30 1.3 3.4 0.0 4.7 38.6 15:20 NW 27 21.9 30.3 14:40 15.3 7:00 0.9 4.5 0.0 4.2 33.8 15:40 NNW 28 23.0 31.9 15:20 16.6 5:50 0.3 5.0 0.0 4.3 38.6 16:30 NW 29 21.3 26.7 14:30 16.5 6:40 0.3 3.3 0.0 5.0 33.8 12:40 NW 30 19.8 27.7 15:10 13.2 7:20 1.4 2.8 0.0 4.2 35.4 17:00 NW 31 19.4 26.4 16:00 12.8 7:20 1.6 2.8 0.0 3.7 32.2 15:40 NW ------------------------------------------------------------------------------------- 22.6 32.1 4 12.8 31 10.8 144.3 0.2 2.1 38.6 26 NW Max >= 32.0: 1 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.20 ON 10/08/13 Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration