Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2013

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2013 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 17.1 24.2 15:30 10.2 6:40 3.0 1.7 0.0 3.7 29.0 15:00 NNW 2 18.8 25.7 15:00 11.6 7:00 2.2 2.7 0.0 3.7 32.2 15:50 NNW 3 19.6 26.9 15:50 12.7 6:30 1.7 3.1 0.0 3.5 27.4 17:00 NW 4 19.9 27.7 14:40 13.4 6:10 1.5 3.0 0.0 2.7 24.1 16:30 NW 5 19.9 26.5 13:30 13.7 6:20 1.2 2.8 0.0 1.9 38.6 17:40 NW 6 21.1 27.7 16:00 14.3 6:50 0.8 3.6 0.0 1.1 19.3 11:50 NE 7 22.3 28.4 15:50 17.1 6:50 0.1 4.1 0.0 1.3 19.3 12:20 S 8 23.0 29.4 15:10 18.6 6:30 0.0 4.7 0.0 1.3 22.5 14:10 NNE 9 22.8 29.3 15:20 18.4 4:30 0.0 4.5 0.0 1.8 29.0 17:50 NW 10 21.5 27.3 15:10 17.1 00:00 0.0 3.3 0.4 1.6 22.5 15:30 NE 11 20.4 27.1 14:20 14.0 5:50 1.3 3.3 0.0 4.8 33.8 16:20 NW 12 20.0 26.5 14:40 13.1 7:30 1.4 3.1 0.0 4.8 29.0 14:50 NW 13 21.2 28.3 15:20 14.3 6:30 1.0 4.0 0.0 3.1 27.4 16:40 NNW 14 21.9 28.1 15:50 15.6 7:10 0.5 4.1 0.0 3.4 29.0 16:00 NNW 15 21.7 27.8 17:00 16.1 5:40 0.5 3.8 0.0 3.2 27.4 14:20 NW 16 20.8 27.3 15:20 15.4 6:40 0.7 3.3 0.0 2.4 25.7 13:00 NW 17 19.8 25.6 17:00 14.9 6:50 0.8 2.3 0.0 1.3 20.9 17:10 S 18 20.6 26.6 17:40 15.6 5:40 0.7 3.0 0.0 1.4 19.3 12:30 S 19 21.1 27.9 16:10 15.2 5:30 0.7 3.4 0.0 1.4 20.9 13:50 NW 20 20.4 27.5 16:00 13.7 6:50 1.1 3.3 0.0 2.9 33.8 18:00 NNE 21 22.3 29.4 16:00 15.9 3:00 0.4 4.4 0.0 3.1 27.4 15:20 NNW 22 21.4 27.2 15:50 16.3 6:50 0.3 3.4 0.0 1.1 19.3 12:10 S 23 20.6 27.9 15:50 14.6 4:10 1.0 3.2 0.0 1.9 22.5 12:40 NW 24 21.6 29.5 16:40 13.7 7:00 1.1 4.4 0.0 2.6 24.1 19:00 NW 25 22.7 29.7 16:50 15.9 6:50 0.5 4.9 0.0 3.7 29.0 18:20 NW 26 23.9 32.0 15:10 16.4 7:00 0.2 5.8 0.0 2.6 29.0 17:50 NW 27 24.5 31.2 15:50 17.8 7:10 0.0 6.2 0.0 2.3 24.1 15:40 ESE 28 24.3 31.5 14:30 18.3 6:10 0.0 6.0 0.0 1.8 25.7 15:40 NW 29 24.6 32.0 16:30 17.5 5:40 0.0 6.4 0.0 1.1 17.7 10:40 E 30 24.8 33.1 15:10 17.4 5:40 0.1 6.6 0.0 2.7 29.0 17:40 NW 31 24.5 31.8 12:20 18.8 7:00 0.0 6.2 0.0 1.4 24.1 14:50 S ------------------------------------------------------------------------------------- 21.6 33.1 30 10.2 1 22.6 124.5 0.4 2.4 38.6 5 NW Max >= 32.0: 3 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.41 ON 10/07/13 Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration