Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2013

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2013 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 11.8 18.6 16:10 6.4 6:50 6.5 0.0 1.4 2.1 20.9 13:20 ESE 2 12.5 17.9 14:40 8.9 6:50 5.8 0.0 1.8 5.6 35.4 16:00 NNW 3 14.3 19.7 15:30 9.1 6:40 4.2 0.2 0.0 5.5 30.6 15:10 NNW 4 14.2 21.3 17:50 9.1 6:40 4.3 0.3 0.0 4.2 29.0 15:30 NNW 5 13.7 20.2 14:10 7.4 5:40 4.8 0.2 0.0 3.9 27.4 13:30 NNW 6 15.0 21.9 16:50 8.3 4:40 4.0 0.7 0.0 4.0 30.6 12:50 NNW 7 17.6 25.7 17:40 12.7 4:40 2.1 1.4 0.0 1.1 19.3 18:20 S 8 16.9 23.4 14:30 10.2 6:10 2.8 1.4 0.0 3.9 29.0 15:10 E 9 17.1 24.1 14:50 10.7 5:00 3.0 1.8 0.0 4.0 25.7 14:10 NW 10 18.5 26.6 15:50 11.1 6:40 2.5 2.7 0.0 3.2 30.6 19:10 NW 11 18.6 24.4 12:10 13.6 6:50 1.4 1.7 0.0 5.0 35.4 18:40 ESE 12 15.1 19.2 11:30 11.6 23:50 3.2 0.0 3.2 3.5 29.0 11:40 NNW 13 15.4 20.8 13:50 9.9 3:40 3.2 0.4 0.0 0.8 20.9 13:00 S 14 18.0 24.6 16:50 11.8 5:20 2.0 1.7 0.0 1.8 22.5 19:10 ESE 15 19.0 25.9 15:20 12.6 6:50 1.9 2.6 0.0 4.2 29.0 16:20 NNW 16 20.7 27.8 16:20 13.8 6:40 1.3 3.6 0.0 3.4 22.5 16:10 NW 17 22.2 30.0 16:00 14.6 6:30 0.8 4.7 0.0 1.6 20.9 12:30 NW 18 18.1 19.4 0:10 16.2 4:40 0.1 0.1 0.0 0.0 3.2 0:30 NNE 19 22.1 23.9 21:10 20.1 00:00 0.0 0.4 0.0 0.2 4.8 22:30 NE 20 25.1 31.6 16:40 20.0 3:10 0.0 6.8 0.0 1.6 22.5 13:10 N 21 24.2 30.5 16:20 18.2 5:10 0.0 5.9 0.0 1.0 17.7 11:40 NNE 22 24.6 32.5 16:20 17.1 6:00 0.1 6.4 0.0 1.1 19.3 14:40 NW 23 24.2 31.8 14:20 16.9 6:10 0.1 6.0 0.0 3.1 30.6 17:30 NW 24 22.4 29.0 13:20 16.1 6:00 0.2 4.4 0.0 5.6 32.2 13:40 NNW 25 18.9 25.3 15:30 13.3 5:40 1.7 2.4 0.0 5.6 30.6 13:30 NW 26 18.1 25.1 15:30 10.3 6:40 2.5 2.3 0.0 4.2 27.4 13:30 NW 27 18.4 24.6 15:40 13.6 4:30 1.8 2.0 0.0 4.7 32.2 15:20 NW 28 17.4 24.4 15:20 10.6 6:30 2.8 1.9 0.0 4.2 30.6 16:40 NW 29 16.9 23.4 16:20 10.3 5:40 2.7 1.3 0.0 6.6 33.8 16:00 NNW 30 16.6 20.8 15:10 12.6 23:50 2.2 0.5 0.0 7.7 35.4 14:40 NNW ------------------------------------------------------------------------------------- 18.3 32.5 22 6.4 1 68.1 63.6 6.4 3.4 35.4 2 NNW Max >= 32.0: 1 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 3.20 ON 12/06/13 Days of Rain: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration