Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2013

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2013 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 19.6 27.9 16:30 12.6 6:30 1.9 3.2 0.0 1.4 20.9 14:40 NW 2 19.6 27.6 17:20 12.6 6:20 1.8 3.1 0.0 1.4 19.3 14:00 NE 3 18.8 25.0 13:10 12.9 7:10 1.9 2.3 0.0 2.3 22.5 15:00 ESE 4 18.8 27.4 17:30 11.6 6:40 2.4 2.9 0.0 2.7 22.5 14:20 E 5 19.2 28.3 14:10 10.8 7:00 2.3 3.1 0.0 2.7 29.0 16:30 NNW 6 19.1 26.2 13:20 13.2 6:20 1.6 2.4 0.0 1.0 17.7 13:10 S 7 17.2 22.3 12:20 12.5 6:50 1.9 0.8 0.0 2.6 22.5 13:40 NNW 8 13.6 17.5 13:10 10.3 00:00 4.7 0.0 15.2 1.0 19.3 13:20 N 9 13.7 19.9 16:00 8.8 7:10 4.7 0.1 0.4 1.0 16.1 13:50 E 10 14.0 19.7 16:30 11.4 6:00 4.3 0.0 0.6 0.6 25.7 13:30 S 11 14.6 20.3 14:30 9.0 7:20 4.2 0.4 0.0 4.0 30.6 15:20 NNW 12 12.3 18.7 12:20 9.1 6:00 6.0 0.0 55.2 1.8 20.9 12:30 ESE 13 12.7 15.9 13:00 10.1 0:50 5.7 0.0 7.2 7.1 51.5 18:20 NNW 14 13.3 18.8 17:10 9.8 6:40 5.0 0.0 25.6 2.9 22.5 1:50 NNW 15 13.4 18.8 13:40 8.5 7:10 4.9 0.1 0.2 3.5 30.6 14:10 E 16 15.2 22.7 16:30 8.4 4:50 4.0 1.0 0.0 1.3 19.3 18:50 E 17 21.0 25.7 15:40 16.1 00:00 0.2 2.8 0.2 3.9 32.2 11:30 N 18 18.5 26.6 15:00 11.6 6:40 1.9 2.1 0.2 0.0 9.7 18:10 ESE 19 19.8 26.7 12:30 13.2 5:50 1.4 2.9 0.0 2.4 29.0 14:30 NNW 20 18.5 24.1 16:50 13.7 6:40 1.5 1.7 0.0 3.5 24.1 15:10 NNW 21 18.4 26.9 14:50 11.7 4:50 2.3 2.4 0.0 1.4 25.7 15:50 NNW 22 20.3 26.9 16:00 13.8 6:00 1.2 3.2 0.6 1.4 32.2 22:50 ESE 23 17.4 23.7 0:20 13.6 23:00 1.7 0.7 0.2 7.1 49.9 2:20 NNW 24 14.1 16.8 17:00 9.9 00:00 4.3 0.0 0.8 6.1 38.6 4:00 N 25 14.4 21.3 15:50 7.8 7:10 4.3 0.4 0.0 4.0 33.8 17:20 NNW 26 16.1 22.6 14:00 10.4 5:30 3.4 1.1 0.0 6.0 41.8 19:10 NNW 27 13.3 19.4 16:20 8.3 6:50 5.1 0.1 0.0 3.5 29.0 15:10 E 28 15.9 24.7 17:20 5.7 5:20 4.4 2.0 0.0 0.8 29.0 22:50 E 29 19.2 23.5 13:10 14.2 5:40 1.0 1.8 0.0 4.3 33.8 0:40 NNW 30 16.7 23.2 15:20 10.4 6:30 2.8 1.1 0.0 4.7 33.8 16:20 NW 31 14.6 19.1 15:10 9.3 00:00 3.7 0.0 0.0 5.6 35.4 18:30 NNW ------------------------------------------------------------------------------------- 16.5 28.3 5 5.7 28 96.2 41.7 106.4 3.0 51.5 13 NNW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 55.19 ON 12/05/13 Days of Rain: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration