Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2013

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2013 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 9.2 14.9 14:40 4.1 6:50 9.1 0.0 0.2 4.8 32.2 16:50 NNW 2 13.7 20.3 15:30 7.4 6:00 4.9 0.3 0.4 2.6 33.8 17:50 ESE 3 9.6 14.8 1:00 7.9 20:40 8.7 0.0 9.6 7.7 41.8 19:50 NNW 4 9.7 13.7 17:40 5.7 00:00 8.7 0.0 0.4 9.0 32.2 10:50 NNW 5 12.7 21.4 16:00 3.9 6:00 6.1 0.5 0.0 4.3 41.8 18:30 ESE 6 15.5 22.0 14:20 8.4 8:10 3.4 0.6 0.0 2.1 29.0 2:40 ESE 7 12.5 17.6 12:30 8.6 23:20 5.8 0.0 25.8 1.6 24.1 15:30 S 8 8.4 11.5 16:50 6.2 23:30 9.9 0.0 14.8 7.4 57.9 16:20 NNW 9 8.9 13.7 15:50 4.6 7:10 9.4 0.0 0.0 2.9 35.4 12:20 ESE 10 8.8 14.1 12:00 3.7 7:00 9.5 0.0 0.0 4.0 27.4 13:20 ESE 11 9.7 16.5 15:50 3.6 6:50 8.6 0.0 0.2 3.9 25.7 13:50 ESE 12 10.8 17.6 14:20 4.7 7:20 7.5 0.0 0.0 3.5 27.4 16:00 NW 13 12.6 20.2 15:40 6.3 5:20 5.9 0.2 0.0 3.7 27.4 15:50 ESE 14 12.3 17.3 15:50 7.0 5:00 6.0 0.0 0.8 4.8 33.8 12:20 NNW 15 10.5 15.3 16:00 6.4 23:50 7.8 0.0 0.0 1.1 19.3 18:00 E 16 9.2 14.8 14:50 4.4 6:40 9.1 0.0 0.0 2.4 22.5 15:10 NW 17 10.4 16.8 16:20 5.7 7:20 7.9 0.0 0.0 1.4 19.3 14:00 ENE 18 9.8 16.2 17:20 4.3 4:50 8.5 0.0 0.0 1.3 20.9 15:10 E 19 8.4 13.8 15:30 3.6 6:50 9.9 0.0 0.4 1.0 24.1 15:00 ESE 20 8.3 14.5 16:50 2.3 6:10 10.0 0.0 0.0 2.3 20.9 18:10 NNW 21 10.2 16.6 15:20 4.4 7:20 8.1 0.0 0.0 3.5 27.4 14:20 NNW 22 11.5 18.6 15:30 5.0 7:10 6.8 0.0 0.0 2.3 19.3 12:40 ESE 23 13.0 20.0 13:30 7.4 8:00 5.4 0.1 0.0 1.6 17.7 14:10 SSE 24 15.6 23.9 16:00 9.3 2:30 4.0 1.3 0.0 1.4 17.7 16:20 SE 25 16.6 25.5 17:30 10.4 4:10 3.5 1.8 0.0 1.9 20.9 14:00 E 26 16.7 24.1 13:20 9.2 7:00 3.5 1.8 0.0 2.3 20.9 13:40 ESE 27 15.6 22.8 15:20 8.8 6:40 3.9 1.2 0.0 3.7 29.0 15:50 NNW 28 15.3 21.6 13:30 9.2 6:50 3.8 0.8 0.0 2.7 24.1 14:20 NW 29 17.6 26.3 16:10 9.9 7:00 3.2 2.4 0.0 1.9 24.1 13:40 NW 30 18.9 26.4 15:50 12.8 6:10 2.0 2.6 0.0 2.1 20.9 13:00 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 12.1 26.4 30 2.3 20 200.6 13.6 52.6 3.2 57.9 8 NNW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 25.81 ON 07/04/13 Days of Rain: 9 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration