Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2013

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2013 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 4.7 11.1 14:50 -1.3 8:40 13.6 0.0 0.0 3.4 35.4 14:30 ESE 2 9.4 15.4 14:50 4.3 2:30 8.9 0.0 0.0 4.3 43.5 14:50 E 3 11.5 15.2 14:10 6.7 00:00 6.8 0.0 0.0 6.3 35.4 1:40 NNW 4 7.8 12.0 14:10 4.9 00:00 10.5 0.0 0.0 2.1 22.5 11:40 ESE 5 7.9 15.1 15:00 4.1 2:10 10.3 0.0 0.2 1.0 12.9 11:10 ESE 6 6.9 10.3 15:10 3.2 4:30 11.4 0.0 0.4 3.9 41.8 22:20 ESE 7 6.3 8.7 0:10 3.9 00:00 12.0 0.0 54.8 4.8 38.6 18:40 N 8 2.8 6.8 14:10 0.9 19:00 15.5 0.0 12.4 1.9 19.3 4:50 N 9 2.6 6.9 16:00 1.1 4:40 15.7 0.0 20.6 1.6 20.9 16:00 ESE 10 2.5 6.4 15:20 0.6 23:30 15.8 0.0 7.4 2.1 20.9 2:00 NNW 11 1.3 4.8 15:50 -0.8 22:10 17.0 0.0 7.6 4.5 30.6 10:10 NNW 12 4.2 8.6 15:20 -1.0 1:20 14.1 0.0 5.6 1.3 16.1 12:50 ESE 13 4.4 7.9 16:30 0.9 8:20 13.9 0.0 23.2 1.1 22.5 0:40 ESE 14 3.8 5.7 14:00 2.0 4:10 14.5 0.0 6.0 0.2 8.0 0:30 ESE 15 4.2 8.2 15:40 2.8 5:20 14.1 0.0 6.8 0.5 14.5 4:50 N 16 4.3 8.0 14:30 1.1 7:10 14.0 0.0 2.0 0.5 11.3 12:00 ESE 17 3.8 5.3 15:50 2.1 00:00 14.5 0.0 2.4 0.2 8.0 12:20 SSE 18 3.8 8.0 13:20 0.9 3:50 14.5 0.0 5.0 1.0 12.9 16:00 ESE 19 4.3 8.1 14:50 0.9 8:30 14.0 0.0 42.8 4.0 32.2 22:00 NNW 20 4.5 9.6 16:30 1.6 8:00 13.8 0.0 0.0 3.7 24.1 1:20 NNW 21 5.1 7.2 15:20 2.4 1:20 13.2 0.0 10.0 0.6 12.9 20:10 E 22 7.4 11.6 12:40 5.8 0:20 10.9 0.0 3.2 1.6 22.5 14:50 ENE 23 7.7 12.2 15:40 4.0 6:50 10.6 0.0 0.2 1.4 20.9 11:30 ESE 24 11.9 17.9 14:20 6.0 1:40 6.4 0.0 0.6 2.9 29.0 22:00 ESE 25 11.1 16.6 12:30 7.2 7:10 7.3 0.0 2.4 1.9 20.9 10:10 ESE 26 6.9 12.2 14:10 2.4 7:40 11.4 0.0 8.6 2.6 25.7 15:30 NNW 27 3.9 5.8 12:40 2.2 7:50 14.4 0.0 5.8 3.2 24.1 10:20 NNW 28 5.3 11.1 16:40 0.8 8:10 12.9 0.0 0.4 1.3 17.7 13:10 E ------------------------------------------------------------------------------------- 5.7 17.9 24 -1.3 1 352.2 0.0 228.4 2.3 43.5 2 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 3 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 54.79 ON 07/02/13 Days of Rain: 23 (> .2 mm) 18 (> 2 mm) 4 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration