Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2013

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2013 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 4.9 9.5 13:40 1.1 7:20 13.4 0.0 0.0 0.8 11.3 15:50 ESE 2 4.7 9.4 13:40 1.1 7:10 13.6 0.0 0.2 1.0 12.9 13:40 E 3 5.7 10.7 12:50 2.8 7:00 12.6 0.0 0.0 0.8 14.5 13:50 E 4 4.0 9.7 14:00 1.1 00:00 14.3 0.0 0.2 1.1 19.3 14:30 ESE 5 3.4 9.2 13:00 -0.3 8:50 14.8 0.0 0.4 1.6 20.9 14:40 ESE 6 1.8 5.1 15:00 -2.7 00:00 16.5 0.0 1.8 0.5 17.7 6:10 ENE 7 2.7 7.1 15:10 -2.9 0:40 15.6 0.0 0.0 3.2 27.4 13:00 ESE 8 -0.9 3.4 14:40 -4.3 23:40 19.3 0.0 0.0 1.0 14.5 11:10 ESE 9 -1.9 3.8 14:20 -6.5 8:30 20.3 0.0 0.0 2.1 25.7 14:40 ESE 10 1.7 7.3 22:50 -3.5 8:10 16.7 0.0 0.6 1.6 29.0 21:50 E 11 6.6 8.7 14:30 4.3 00:00 11.7 0.0 21.0 1.8 24.1 3:50 ESE 12 5.8 8.3 6:50 3.8 00:00 12.4 0.0 12.0 4.0 41.8 8:00 NNW 13 3.1 9.3 15:00 0.1 6:40 15.2 0.0 0.4 1.1 11.3 15:10 ESE 14 5.5 10.4 15:30 1.1 6:20 12.8 0.0 0.0 1.0 16.1 13:40 ESE 15 8.2 10.7 12:20 4.6 8:20 10.1 0.0 6.4 2.4 33.8 23:20 ESE 16 7.0 9.9 2:30 3.8 21:30 11.3 0.0 40.0 6.0 53.1 23:20 NNW 17 6.4 7.9 15:50 4.9 8:40 11.9 0.0 66.4 5.0 49.9 14:40 NNW 18 4.8 6.2 8:00 1.2 23:50 13.5 0.0 30.4 4.8 41.8 14:10 NNW 19 3.9 7.2 14:10 1.1 0:10 14.4 0.0 17.8 5.1 46.7 1:20 NNW 20 10.1 13.4 12:00 5.8 2:10 8.2 0.0 0.2 2.7 22.5 12:20 ESE 21 9.9 13.3 13:00 6.5 20:40 8.4 0.0 2.2 3.1 33.8 6:20 ESE 22 8.4 10.2 13:30 7.1 0:20 9.9 0.0 3.4 5.8 35.4 10:30 NNW 23 6.3 9.9 13:20 4.3 8:30 12.0 0.0 4.2 3.7 35.4 3:40 NNW 24 7.2 10.0 7:20 4.7 17:00 11.1 0.0 17.2 5.3 37.0 10:00 ESE 25 4.5 6.6 14:20 1.9 22:10 13.8 0.0 32.2 2.6 27.4 0:30 ESE 26 4.4 6.2 14:10 2.7 0:10 13.9 0.0 4.8 0.3 9.7 13:30 ESE 27 3.4 5.2 15:40 1.5 22:50 14.8 0.0 1.6 0.2 6.4 13:50 ESE 28 3.1 6.2 14:30 0.6 4:40 15.2 0.0 0.0 4.2 29.0 14:30 NNE 29 3.6 9.1 14:50 -0.1 7:30 14.8 0.0 0.0 1.1 16.1 14:00 SE 30 3.3 9.3 15:10 -2.0 7:40 15.0 0.0 0.2 3.1 22.5 11:50 ESE 31 4.9 10.6 14:20 0.7 4:40 13.4 0.0 0.0 3.9 32.2 14:20 E ------------------------------------------------------------------------------------- 4.7 13.4 20 -6.5 9 420.9 0.0 263.7 2.6 53.1 16 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 8 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 66.40 ON 17/01/13 Days of Rain: 22 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 5 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration