Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2012

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2012 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 9.7 13.8 13:50 5.3 23:50 8.6 0.0 12.8 2.4 19.3 2:50 E 2 8.4 14.2 11:40 5.2 0:20 9.9 0.0 17.2 3.1 46.7 18:30 NNW 3 7.4 10.9 11:20 2.3 00:00 10.8 0.0 36.4 9.5 54.7 17:30 NNW 4 3.4 7.8 14:20 0.6 20:40 14.9 0.0 4.0 6.6 51.5 0:40 NNW 5 5.6 10.4 10:00 -0.2 2:30 12.7 0.0 18.0 4.5 38.6 10:00 NNW 6 4.6 9.1 14:30 1.5 00:00 13.8 0.0 25.2 2.9 29.0 10:20 NNW 7 2.4 6.4 14:50 -0.2 22:50 15.9 0.0 2.4 2.4 32.2 1:50 E 8 5.1 9.2 13:00 -0.2 0:40 13.2 0.0 28.8 1.9 22.5 11:40 ESE 9 5.2 8.1 1:20 1.3 23:40 13.1 0.0 14.8 3.5 37.0 12:20 N 10 2.6 5.8 15:00 0.4 00:00 15.7 0.0 1.6 4.5 35.4 10:50 NNW 11 5.4 8.4 12:50 0.3 0:50 12.9 0.0 28.2 7.9 49.9 15:00 NNW 12 3.8 7.2 13:30 0.9 00:00 14.5 0.0 1.0 2.1 22.5 0:20 NNW 13 0.6 5.8 13:50 -1.9 8:00 17.7 0.0 0.2 0.6 8.0 3:40 E 14 2.9 8.5 14:10 -1.3 8:10 15.4 0.0 0.6 0.6 16.1 14:00 ESE 15 6.6 10.1 13:20 3.6 7:50 11.7 0.0 4.8 0.6 12.9 13:20 NW 16 9.4 13.8 15:20 6.0 6:00 8.9 0.0 0.2 1.4 19.3 13:40 E 17 10.1 12.6 14:50 7.6 00:00 8.2 0.0 0.8 1.1 17.7 12:40 ESE 18 6.8 8.6 8:40 4.5 18:30 11.5 0.0 13.4 2.1 41.8 10:20 N 19 4.3 6.9 12:50 1.3 23:30 14.0 0.0 0.0 2.1 22.5 12:40 NNW 20 2.1 7.1 13:20 -0.8 7:40 16.2 0.0 0.2 1.3 16.1 14:20 E 21 2.3 6.8 13:40 -1.8 4:50 15.9 0.0 0.2 1.1 20.9 13:20 NE 22 3.8 5.2 12:00 2.9 23:50 14.5 0.0 11.6 0.0 6.4 11:30 SE 23 2.1 4.8 14:10 -0.7 23:50 16.2 0.0 0.0 0.5 9.7 11:30 ESE 24 3.4 10.1 13:50 -1.6 5:30 14.9 0.0 0.0 1.0 9.7 0:50 ESE 25 6.4 14.4 14:10 2.6 5:00 11.9 0.0 0.0 0.8 12.9 14:00 E 26 7.2 15.1 13:50 3.6 9:20 11.1 0.0 0.0 0.6 12.9 13:50 ESE 27 8.2 13.1 13:30 4.4 0:10 10.1 0.0 0.0 1.6 19.3 13:30 ESE 28 8.4 11.9 14:50 6.0 7:30 9.9 0.0 5.4 1.8 19.3 13:30 NNW 29 6.2 8.2 12:40 4.0 00:00 12.1 0.0 15.8 0.3 9.7 9:40 S 30 4.3 6.2 13:40 2.9 6:50 14.0 0.0 2.4 0.5 11.3 13:00 ESE 31 5.5 8.4 15:40 3.2 6:20 12.8 0.0 0.0 0.3 9.7 13:40 E ------------------------------------------------------------------------------------- 5.3 15.1 26 -1.9 13 403.2 0.0 246.0 2.3 54.7 3 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 9 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 36.40 ON 03/12/12 Days of Rain: 24 (> .2 mm) 16 (> 2 mm) 4 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration