Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2012

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2012 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 15.1 19.3 16:40 11.8 2:50 3.3 0.1 10.6 2.4 41.8 17:00 S 2 13.3 17.1 14:50 9.8 7:40 5.0 0.0 0.0 2.7 25.7 12:10 ESE 3 11.4 18.3 14:10 6.4 7:40 6.9 0.0 0.2 0.8 14.5 14:40 ESE 4 11.1 17.3 13:30 7.6 6:50 7.2 0.0 0.2 1.3 19.3 13:40 ESE 5 12.9 17.2 13:40 7.6 0:20 5.4 0.0 0.2 1.9 17.7 12:40 NNW 6 17.2 21.8 15:30 11.2 00:00 1.7 0.6 0.6 2.6 22.5 3:00 NNW 7 13.0 18.2 14:20 9.2 00:00 5.3 0.0 21.8 4.3 30.6 12:20 NNW 8 8.3 14.3 14:20 3.9 22:40 10.0 0.0 0.0 1.3 19.3 2:10 ESE 9 6.8 13.3 12:20 0.8 7:20 11.5 0.0 0.0 1.4 22.5 13:00 ESE 10 8.0 16.3 15:20 3.4 7:50 10.3 0.0 0.2 0.6 12.9 13:40 ESE 11 7.4 15.0 15:00 2.5 6:30 10.9 0.0 0.0 0.5 12.9 12:20 ESE 12 8.2 14.6 13:50 3.7 5:20 10.1 0.0 0.0 0.6 9.7 12:00 ESE 13 8.4 18.2 14:10 3.2 6:10 9.9 0.0 0.0 0.3 6.4 10:30 E 14 9.1 16.4 15:00 4.6 2:20 9.2 0.0 0.0 0.8 16.1 14:00 ESE 15 8.8 12.4 13:40 5.2 00:00 9.5 0.0 0.0 0.2 9.7 11:20 SSE 16 9.9 16.7 14:10 5.1 3:50 8.4 0.0 0.0 0.6 12.9 12:10 ESE 17 10.8 14.5 14:10 8.2 7:40 7.5 0.0 0.0 0.3 12.9 12:50 S 18 10.4 14.1 14:30 6.8 7:40 13.8 0.0 0.0 0.5 11.3 10:50 SSE 19 10.1 13.1 13:30 7.8 5:50 8.2 0.0 9.6 0.3 11.3 23:30 ESE 20 10.9 14.2 14:50 8.3 00:00 7.4 0.0 1.4 0.3 14.5 1:30 ESE 21 9.9 14.3 14:20 5.7 6:40 8.4 0.0 0.4 0.2 6.4 11:20 SSE 22 9.9 12.4 13:10 6.4 23:40 8.4 0.0 0.0 0.2 9.7 11:40 SE 23 8.2 14.3 13:40 4.8 7:10 10.1 0.0 0.0 0.8 11.3 11:00 ESE 24 8.9 16.1 14:00 5.9 6:50 9.4 0.0 0.0 0.6 12.9 14:10 ESE 25 7.7 14.7 14:10 3.6 7:10 10.6 0.0 0.0 0.6 14.5 14:20 ESE 26 7.7 14.7 14:10 3.9 6:00 10.6 0.0 0.2 0.6 11.3 12:30 ESE 27 8.4 14.1 13:40 3.7 7:00 9.9 0.0 0.2 1.0 14.5 23:30 ESE 28 13.4 15.7 13:50 8.1 2:30 4.9 0.0 0.2 3.5 25.7 16:30 N 29 13.3 14.6 9:40 10.3 19:30 5.0 0.0 38.0 4.7 30.6 5:40 ESE 30 10.2 14.8 14:40 7.5 8:00 8.1 0.0 2.0 2.9 33.8 0:50 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 10.3 21.8 6 0.8 9 246.7 0.7 85.8 1.3 41.8 1 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 38.00 ON 29/11/12 Days of Rain: 15 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration