Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Σεπτέμβριος 2012

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2012 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 21.8 29.7 16:30 15.3 7:50 0.6 4.1 0.0 1.3 17.7 12:50 E 2 20.9 29.2 15:40 13.9 7:10 1.0 3.6 0.0 1.8 25.7 13:20 ESE 3 20.1 28.2 15:30 13.3 8:00 1.3 3.1 0.0 2.4 25.7 16:40 ESE 4 20.8 28.3 15:00 13.9 7:20 1.2 3.7 0.0 2.7 25.7 15:50 NNW 5 20.3 27.2 14:10 14.1 6:40 1.1 3.1 0.0 3.9 29.0 16:50 NNW 6 19.6 25.1 16:10 14.4 8:00 0.8 2.2 0.0 5.0 33.8 15:30 NNW 7 20.4 27.8 16:20 13.8 7:10 1.2 3.3 0.0 1.0 17.7 15:40 SSW 8 20.3 26.9 15:40 15.1 4:40 0.8 2.9 0.0 1.0 14.5 11:50 S 9 21.2 29.1 17:30 15.9 5:10 0.6 3.5 0.0 1.6 20.9 12:50 ENE 10 19.9 26.7 16:40 14.5 8:00 1.0 2.7 0.0 1.3 17.7 12:30 E 11 19.2 26.2 17:40 13.5 4:10 1.4 2.3 0.0 1.3 16.1 13:20 S 12 18.2 23.7 14:40 12.7 7:20 1.8 1.7 0.0 4.0 27.4 16:00 NNW 13 18.9 26.8 16:10 12.2 7:20 1.9 2.6 0.0 1.9 22.5 13:20 NW 14 17.8 23.1 12:10 15.6 21:20 1.2 0.7 42.6 1.4 38.6 21:10 ESE 15 14.9 17.2 0:30 13.2 20:10 3.4 0.0 74.0 1.6 25.7 20:50 N 16 15.1 20.5 12:50 12.4 5:40 3.4 0.2 13.8 1.0 16.1 11:50 N 17 14.8 20.7 14:40 9.8 7:10 3.7 0.3 1.0 1.1 14.5 14:50 ESE 18 16.4 21.7 13:10 11.5 8:20 2.6 0.8 0.2 1.1 17.7 13:30 NNW 19 16.7 22.6 15:30 12.7 7:30 2.3 0.7 1.6 1.8 22.5 15:10 ESE 20 16.4 22.1 14:20 12.0 8:00 2.4 0.5 6.2 2.7 29.0 17:50 ESE 21 15.1 19.3 15:30 10.3 22:30 3.3 0.1 0.2 4.0 24.1 15:20 NNW 22 13.7 21.4 15:30 7.7 7:30 5.1 0.6 0.0 2.1 19.3 17:10 ESE 23 16.0 25.2 13:20 9.1 7:30 4.1 1.7 0.0 1.4 19.3 15:40 ESE 24 17.7 25.6 17:30 11.6 6:00 2.7 2.1 0.0 1.3 17.7 12:40 NW 25 20.1 29.6 14:30 13.1 7:30 1.6 3.4 0.0 1.6 17.7 13:30 NNW 26 20.8 27.8 16:40 15.1 7:50 0.6 3.1 0.0 1.8 19.3 13:00 E 27 20.9 27.4 14:30 16.1 6:30 0.4 3.1 0.0 1.4 17.7 13:50 E 28 20.7 29.8 17:20 14.2 7:40 1.2 3.6 0.0 1.1 20.9 15:20 ESE 29 21.7 29.3 15:30 16.2 5:50 0.2 3.7 0.0 0.8 19.3 15:00 ESE 30 20.7 28.9 16:00 14.7 5:30 1.0 3.3 0.0 1.0 14.5 16:40 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 18.7 29.8 28 7.7 22 54.0 66.3 139.6 1.9 38.6 14 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 73.99 ON 15/09/12 Days of Rain: 8 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration