Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2012

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2012 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 20.8 29.7 13:50 15.2 00:00 0.4 2.9 33.8 1.1 30.6 15:00 ESE 2 19.2 27.3 16:20 14.3 4:40 1.5 2.3 2.2 1.1 19.3 13:00 E 3 21.4 28.9 15:40 14.8 7:10 0.9 4.0 0.0 2.6 30.6 17:20 ESE 4 22.7 29.8 14:50 15.8 7:00 0.5 4.9 0.0 3.2 29.0 16:50 NNW 5 24.2 31.3 15:40 17.4 7:20 0.1 6.0 0.0 2.9 24.1 16:30 ESE 6 25.4 33.1 15:00 18.8 7:20 0.0 7.2 0.0 2.3 20.9 15:40 ESE 7 26.8 35.4 15:50 19.2 6:40 0.0 8.6 0.0 1.3 24.1 15:10 ESE 8 26.8 34.3 15:20 20.0 7:30 0.0 8.5 0.0 2.4 22.5 15:10 ESE 9 25.3 33.3 14:00 18.6 7:00 0.0 7.0 0.0 2.1 22.5 14:50 NNW 10 24.2 29.9 14:00 19.3 3:50 0.0 5.9 0.0 1.8 22.5 14:10 ESE 11 20.0 28.1 12:30 16.6 00:00 0.2 1.9 3.8 0.5 24.1 13:00 ESE 12 19.1 25.7 16:10 13.4 6:40 1.7 2.4 0.0 3.5 29.0 16:40 NNW 13 20.0 27.1 17:50 13.7 7:10 1.3 3.0 0.0 4.0 30.6 14:00 NNW 14 21.1 27.3 14:00 15.4 7:40 0.8 3.5 0.0 4.8 35.4 16:20 NNW 15 21.7 28.6 16:40 15.1 7:10 0.6 4.0 0.0 3.1 30.6 17:40 NNW 16 22.7 29.3 16:10 16.2 7:00 0.4 4.7 0.0 3.2 29.0 16:30 NNW 17 23.4 31.4 14:40 16.9 7:10 0.1 5.3 0.0 0.8 19.3 13:00 SE 18 23.1 29.9 17:10 17.6 6:00 0.1 4.8 0.0 1.1 17.7 15:20 SSE 19 22.2 28.2 16:40 17.6 4:40 0.0 3.9 0.0 1.6 25.7 14:50 NE 20 21.5 27.5 16:20 16.2 2:10 0.3 3.5 0.0 1.6 20.9 10:10 S 21 23.2 30.1 17:10 17.8 2:10 0.0 4.9 0.0 1.6 24.1 12:30 S 22 25.3 33.3 17:00 19.2 2:50 0.0 7.0 0.0 1.9 22.5 13:30 NW 23 25.7 34.1 16:40 18.3 7:50 0.0 7.4 0.0 1.4 24.1 17:10 NW 24 25.3 34.8 16:20 17.7 6:50 0.0 7.0 0.0 1.4 29.0 14:20 ESE 25 25.1 33.0 13:50 18.6 6:30 0.0 6.8 0.0 2.7 29.0 16:10 ESE 26 24.0 32.1 14:30 17.6 5:20 0.1 5.8 0.0 3.2 27.4 14:50 NNW 27 22.4 29.4 15:10 16.3 7:40 0.2 4.3 0.0 4.8 35.4 16:00 NNW 28 21.4 29.2 17:30 16.4 8:10 0.4 3.5 0.0 1.0 17.7 13:20 E 29 20.5 29.7 16:00 13.8 7:30 1.3 3.5 0.0 1.9 20.9 17:10 SE 30 21.6 30.1 16:30 15.2 5:20 0.8 4.1 0.0 1.9 19.3 12:50 ESE 31 22.2 30.2 16:40 15.8 7:00 0.5 4.3 0.0 1.4 25.7 15:10 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 22.8 35.4 7 13.4 12 12.1 153.0 39.8 2.2 35.4 14 ESE Max >= 32.0: 9 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 33.81 ON 01/08/12 Days of Rain: 3 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration