Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2012

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2012 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 22.8 28.0 18:20 18.8 5:10 0.0 4.5 0.0 1.6 22.5 11:50 NNE 2 22.0 27.6 16:40 16.6 00:00 0.0 3.7 0.0 1.8 20.9 15:10 E 3 22.0 28.7 16:40 16.3 0:20 0.4 4.1 0.0 1.8 17.7 12:30 NW 4 21.4 29.9 16:10 13.9 6:00 1.0 4.1 0.0 1.9 27.4 15:30 ESE 5 21.8 29.4 15:30 13.6 6:40 1.2 4.7 0.0 2.6 19.3 14:20 NNW 6 22.8 30.1 13:20 15.3 6:40 0.5 5.0 0.0 3.2 27.4 16:30 NNW 7 23.2 29.8 17:10 16.4 6:50 0.3 5.1 0.0 3.7 27.4 15:30 NNW 8 24.6 32.1 16:20 17.0 6:10 0.1 6.4 0.0 1.8 17.7 13:00 NNW 9 25.6 32.9 17:00 18.4 6:30 0.0 7.2 0.0 1.9 19.3 12:00 NNW 10 25.8 33.1 13:30 18.9 6:30 0.0 7.6 0.0 2.7 29.0 16:40 NNW 11 25.2 32.4 14:40 17.6 5:30 0.0 6.9 0.0 3.5 27.4 15:00 E 12 26.3 34.3 14:30 18.4 6:40 0.0 8.0 0.0 3.4 32.2 15:10 ESE 13 25.6 32.2 15:20 18.9 6:30 0.0 7.2 0.0 3.7 27.4 17:20 NNW 14 25.7 33.3 15:40 18.2 6:50 0.0 7.4 0.0 2.9 25.7 16:10 NNW 15 26.3 35.0 15:10 19.0 7:10 0.0 8.0 0.0 2.4 29.0 17:10 E 16 25.9 34.4 14:40 18.9 00:00 0.0 7.6 0.0 3.7 27.4 13:40 NNW 17 24.9 30.8 16:10 17.4 3:00 0.1 6.7 0.0 1.4 22.5 12:40 S 18 23.7 30.2 17:00 17.6 6:30 0.0 5.5 0.0 1.1 19.3 14:20 SE 19 23.5 30.3 17:20 18.7 1:30 0.0 5.2 0.0 1.4 17.7 13:20 NE 20 22.9 30.5 15:10 15.2 7:20 0.6 5.2 0.0 2.6 25.7 16:40 NNW 21 24.1 32.5 14:50 16.2 6:20 0.3 6.1 0.0 2.1 20.9 16:10 NNW 22 25.0 32.1 14:40 17.7 6:40 0.0 6.7 0.0 2.9 22.5 13:30 NNW 23 25.2 32.0 17:00 19.2 5:10 0.0 6.9 0.0 1.3 19.3 10:20 ESE 24 23.4 30.2 13:10 18.4 6:30 0.0 5.1 0.0 4.0 29.0 16:30 NNW 25 20.9 25.4 14:50 16.6 6:30 0.3 2.9 0.0 5.3 33.8 16:00 NNW 26 20.6 27.2 14:40 14.7 5:50 1.0 3.2 0.0 4.7 29.0 15:00 NNW 27 23.4 30.7 15:20 16.1 6:20 0.4 5.5 0.0 2.7 25.7 16:30 NW 28 25.2 32.3 15:30 19.4 5:20 0.0 6.9 0.0 2.6 25.7 18:00 NNW 29 25.3 32.6 15:40 18.7 7:00 0.0 7.1 0.0 2.6 24.1 16:20 NNW 30 26.1 33.1 15:10 19.3 6:50 0.0 7.8 0.0 2.7 24.1 14:50 E 31 25.9 32.1 14:20 21.0 4:40 0.0 7.7 0.0 2.1 27.4 17:40 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 24.1 35.0 15 13.6 5 6.3 186.2 0.0 2.7 33.8 25 NNW Max >= 32.0: 16 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.00 ON 01/07/12 Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration