Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούνιος 2012

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2012 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 15.2 21.3 12:50 9.6 6:50 3.6 0.5 0.0 2.3 20.9 15:00 NNW 2 16.1 22.4 16:20 8.4 6:40 3.6 1.4 0.0 3.4 22.5 14:30 NNW 3 17.4 24.3 13:40 10.4 6:50 3.0 2.0 0.0 3.1 24.1 17:40 NNW 4 16.8 22.9 16:00 10.2 6:30 3.1 1.6 0.0 4.7 35.4 16:50 NNW 5 17.3 24.2 14:40 11.2 6:30 2.6 1.6 0.0 4.0 37.0 21:30 ESE 6 15.8 20.4 17:10 11.2 7:30 2.9 0.4 0.0 5.8 30.6 14:10 NNW 7 17.6 24.3 12:40 10.7 6:20 2.8 2.0 0.0 3.1 25.7 15:30 NNW 8 20.0 27.5 16:30 12.7 6:40 1.7 3.4 0.0 2.3 17.7 13:40 ESE 9 22.8 31.3 18:10 14.4 5:50 0.8 5.3 0.0 1.0 16.1 18:40 ESE 10 22.6 28.6 14:20 16.3 5:30 0.3 4.5 0.0 2.7 22.5 17:20 NNW 11 21.2 27.1 16:00 15.7 5:30 0.6 3.4 0.0 3.9 27.4 16:10 NNW 12 20.2 27.3 16:30 12.7 6:30 1.5 3.4 0.0 2.9 20.9 15:00 NNW 13 22.1 29.4 12:30 14.8 6:40 0.9 4.7 0.0 2.7 22.5 15:10 NNW 14 20.1 25.8 19:10 13.7 5:50 1.1 2.9 0.0 3.9 24.1 15:10 NNW 15 21.7 29.5 17:30 13.1 6:30 1.4 4.9 0.0 1.6 16.1 14:10 ESE 16 22.5 27.9 16:30 18.4 5:40 0.0 4.2 0.0 1.9 17.7 10:40 S 17 22.5 28.8 17:00 17.1 23:20 0.1 4.3 0.0 1.8 17.7 15:50 S 18 22.2 30.3 17:20 14.3 6:40 0.8 4.5 0.0 1.4 16.1 16:00 N 19 22.6 30.1 17:10 14.9 7:00 0.6 4.9 0.0 1.3 16.1 18:10 ENE 20 23.8 29.9 17:00 18.6 2:30 0.0 5.5 0.0 1.8 17.7 11:50 S 21 24.8 31.3 16:10 18.9 5:00 0.0 6.5 0.0 1.4 17.7 17:00 E 22 23.9 31.3 17:10 17.3 7:00 0.1 5.7 0.0 1.1 17.7 13:50 E 23 24.3 32.1 15:40 16.1 6:30 0.2 6.2 0.0 1.3 22.5 11:10 ENE 24 24.9 32.5 15:50 18.4 6:00 0.0 6.6 0.0 1.8 20.9 18:00 ESE 25 23.8 30.2 14:50 17.7 6:30 0.0 5.5 0.0 2.7 25.7 17:40 NNW 26 22.1 28.4 15:40 15.5 6:20 0.5 4.3 0.0 5.0 32.2 14:40 NNW 27 22.4 29.4 15:50 15.6 6:30 0.7 4.7 0.0 3.2 29.0 17:50 NNW 28 21.5 27.1 16:00 15.8 7:00 0.3 3.5 0.0 3.2 22.5 16:00 NNW 29 21.7 29.8 17:30 14.9 6:50 0.9 4.3 0.0 1.3 19.3 11:50 NW 30 22.4 28.6 17:40 15.4 6:00 0.3 4.4 0.0 1.8 19.3 14:50 S ------------------------------------------------------------------------------------- 21.1 32.5 24 8.4 2 34.3 117.1 0.0 2.6 37.0 5 NNW Max >= 32.0: 2 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.00 ON 01/06/12 Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration