Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2012

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2012 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 18.4 26.5 17:10 11.7 3:00 2.4 2.5 0.0 1.3 17.7 13:20 ESE 2 18.3 27.2 16:00 11.1 6:10 2.5 2.6 0.0 1.8 24.1 18:10 ESE 3 16.2 23.7 12:30 10.7 6:50 3.2 1.1 0.4 3.1 30.6 16:50 NNW 4 14.4 20.2 15:50 8.1 7:20 4.2 0.3 0.0 4.5 32.2 17:10 NNW 5 13.8 19.6 16:10 8.1 6:40 4.6 0.1 0.0 6.1 35.4 15:10 NNW 6 14.7 22.8 16:40 7.6 5:40 4.5 0.9 0.0 4.2 32.2 15:00 NNW 7 17.4 25.0 14:50 9.6 5:40 3.1 2.2 0.0 3.7 27.4 16:00 NNW 8 17.1 22.4 14:00 11.4 00:00 2.3 1.1 0.0 3.7 32.2 15:20 NNW 9 14.1 22.3 12:50 8.6 6:40 4.9 0.7 11.4 1.1 20.9 14:10 ESE 10 15.8 22.7 17:10 10.2 4:30 3.4 0.9 0.2 0.8 16.1 14:20 E 11 15.7 20.2 16:30 12.1 5:50 2.7 0.2 0.0 1.1 12.9 10:20 S 12 17.5 24.3 17:10 12.9 5:50 2.1 1.3 0.0 1.3 19.3 19:40 ESE 13 16.4 24.0 14:00 10.4 6:50 3.0 1.2 0.6 2.1 27.4 15:40 ESE 14 15.8 22.8 13:40 10.6 6:10 3.4 0.9 7.8 2.7 29.0 22:30 NNW 15 11.5 14.5 0:50 9.8 9:20 6.8 0.0 8.4 9.0 38.6 1:40 NNW 16 11.6 15.8 17:30 7.6 00:00 6.7 0.0 0.2 7.7 29.0 9:30 NNW 17 8.1 12.7 11:00 4.7 22:30 10.2 0.0 17.0 3.9 43.5 12:50 NNW 18 9.9 14.8 17:30 5.8 1:40 8.4 0.0 1.2 1.6 19.3 15:20 NNW 19 12.9 19.7 13:50 6.3 7:00 5.5 0.1 0.0 2.9 24.1 15:50 NNW 20 13.9 20.4 14:10 7.9 6:40 4.7 0.3 0.0 3.4 24.1 15:00 NNW 21 17.2 22.4 16:20 11.5 2:20 2.1 1.0 0.0 1.4 25.7 21:30 S 22 14.6 19.1 10:50 10.4 6:50 3.8 0.0 0.0 6.3 38.6 15:40 NNW 23 13.6 16.8 15:20 10.7 0:40 4.7 0.0 1.0 3.7 32.2 8:40 NNW 24 11.6 13.3 14:10 9.9 8:30 6.8 0.0 21.8 3.2 24.1 14:20 NNW 25 14.0 18.8 17:30 10.4 4:30 4.3 0.0 0.0 2.9 22.5 13:50 NNW 26 13.7 19.9 12:10 9.6 6:20 4.7 0.1 71.0 1.8 29.0 15:20 NNW 27 12.8 18.4 12:50 9.6 7:30 5.5 0.0 15.6 1.9 27.4 14:00 ESE 28 13.0 17.3 16:10 9.6 23:50 5.3 0.0 0.6 5.5 25.7 13:10 NNW 29 11.8 14.7 18:30 8.4 3:00 6.5 0.0 0.4 2.4 19.3 18:50 NNW 30 12.8 17.7 14:10 7.8 5:40 5.5 0.0 0.0 4.8 32.2 15:50 NNW 31 14.5 21.6 15:00 7.3 6:30 4.6 0.8 0.2 2.6 20.9 15:10 NNW ------------------------------------------------------------------------------------- 14.3 27.2 2 4.7 17 142.5 18.3 157.8 3.3 43.5 17 NNW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 70.99 ON 26/05/12 Days of Rain: 16 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration