Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2012

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2012 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 -1.7 1.4 13:40 -4.2 4:20 20.0 0.0 0.0 1.0 14.5 13:40 S 2 0.9 3.3 15:50 -1.9 0:20 17.3 0.0 13.4 1.1 22.5 2:30 SE 3 4.3 8.9 14:10 0.8 2:50 13.9 0.0 24.2 1.6 25.7 23:20 ESE 4 8.2 11.7 15:20 4.1 5:00 10.1 0.0 0.0 3.1 38.6 18:00 ESE 5 6.6 10.5 15:00 2.8 5:50 11.7 0.0 37.2 2.1 25.7 1:40 E 6 5.1 8.9 9:40 1.1 20:20 13.3 0.0 37.6 1.3 22.5 12:20 ESE 7 3.9 6.9 13:40 1.9 0:10 14.4 0.0 19.2 1.0 16.1 2:00 S 8 0.6 2.2 0:50 -0.8 22:30 17.7 0.0 0.8 0.5 11.3 14:20 SSE 9 -0.6 0.9 12:40 -1.6 4:30 18.9 0.0 2.6 0.5 8.0 15:00 SSE 10 0.2 2.3 12:20 -1.3 0:30 18.1 0.0 4.4 0.2 8.0 11:00 S 11 2.2 3.9 14:00 0.6 0:30 16.1 0.0 22.4 1.0 11.3 12:50 ESE 12 4.8 9.3 15:40 2.6 4:50 13.4 0.0 2.8 1.1 16.1 00:00 ESE 13 3.7 8.3 13:40 0.6 23:10 14.6 0.0 16.2 2.9 24.1 14:00 NNW 14 1.6 4.1 16:50 0.2 5:30 16.8 0.0 10.0 1.6 25.7 19:00 WNW 15 0.9 2.2 10:20 -0.2 2:10 17.4 0.0 3.6 6.8 48.3 13:40 NNW 16 1.3 3.3 3:00 -1.7 00:00 17.0 0.0 6.4 4.3 40.2 3:00 NNW 17 -2.1 2.8 16:30 -6.0 6:40 20.3 0.0 1.4 1.9 22.5 13:40 NNE 18 -0.4 6.7 16:30 -6.5 6:30 18.7 0.0 0.4 2.3 20.9 13:50 ESE 19 2.5 8.5 14:10 -2.4 6:10 15.8 0.0 0.2 1.8 17.7 12:00 ESE 20 4.8 10.3 12:50 0.8 7:50 13.5 0.0 0.0 1.3 17.7 13:10 ESE 21 5.7 10.7 13:40 1.7 5:50 12.6 0.0 0.0 1.0 12.9 13:10 SSE 22 3.8 5.6 0:40 2.6 9:10 14.5 0.0 24.2 0.0 6.4 3:00 ESE 23 4.7 6.9 12:20 3.3 5:00 13.6 0.0 5.0 0.0 6.4 12:00 ESE 24 5.0 13.1 14:20 -0.3 8:30 13.3 0.0 0.2 1.6 19.3 14:40 ESE 25 6.7 14.7 15:30 1.0 4:50 11.6 0.0 0.0 2.3 19.3 12:50 ESE 26 7.1 12.3 12:50 3.1 4:40 11.2 0.0 0.4 2.6 20.9 16:40 ESE 27 3.2 6.6 1:30 0.6 23:10 15.1 0.0 12.4 0.3 11.3 1:20 E 28 -0.4 3.0 13:00 -5.1 23:40 18.8 0.0 10.0 0.8 12.9 20:00 ESE 29 1.2 5.8 17:30 -5.4 0:30 17.1 0.0 6.2 5.3 40.2 12:20 ENE ------------------------------------------------------------------------------------- 2.9 14.7 25 -6.5 18 446.8 0.0 261.2 1.8 48.3 15 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 13 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 37.59 ON 06/02/12 Days of Rain: 24 (> .2 mm) 18 (> 2 mm) 5 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration