Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2012

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2012 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.4 6.8 14:50 -1.3 8:50 16.8 0.0 0.2 0.8 9.7 11:30 ESE 2 0.9 8.2 15:20 -2.9 8:20 17.3 0.0 0.0 0.5 12.9 15:00 ESE 3 2.6 10.6 14:20 -1.7 8:20 15.7 0.0 0.2 0.8 12.9 14:10 ESE 4 2.9 9.8 13:40 -0.8 7:30 15.4 0.0 0.2 1.1 19.3 13:40 ESE 5 5.5 9.2 12:10 0.9 0:30 12.8 0.0 1.6 2.4 29.0 23:30 NNW 6 7.2 9.6 11:10 3.2 22:30 11.1 0.0 71.2 10.6 57.9 13:30 NNW 7 2.6 4.3 2:00 -0.1 23:30 15.7 0.0 3.2 1.8 30.6 1:10 SE 8 0.4 5.7 13:50 -2.7 8:50 17.8 0.0 0.2 2.9 30.6 14:50 SE 9 1.1 6.8 15:20 -1.7 8:10 17.2 0.0 0.0 0.8 9.7 15:20 E 10 0.5 4.9 14:50 -1.6 5:40 17.8 0.0 0.0 0.6 9.7 12:00 S 11 1.1 5.9 14:40 -0.9 0:10 17.2 0.0 0.0 1.1 16.1 12:00 E 12 0.5 6.7 14:50 -2.6 23:50 17.8 0.0 0.0 1.3 11.3 11:00 ESE 13 1.8 7.9 15:50 -3.8 5:00 16.5 0.0 0.0 3.4 29.0 14:40 ESE 14 6.1 9.6 13:10 3.1 0:30 12.2 0.0 9.0 4.2 41.8 13:20 NNW 15 1.7 4.6 13:40 -3.1 00:00 16.6 0.0 0.6 4.0 33.8 13:10 ESE 16 -2.7 2.9 13:40 -7.1 8:20 21.0 0.0 0.0 2.1 27.4 14:10 NE 17 -2.7 4.8 14:30 -6.4 9:00 21.0 0.0 0.0 1.4 14.5 12:40 ESE 18 -2.5 5.7 15:20 -7.6 8:10 20.8 0.0 0.0 1.1 22.5 14:50 E 19 -1.0 5.7 15:30 -6.3 8:10 19.3 0.0 0.0 2.3 24.1 13:30 ESE 20 4.3 9.1 12:00 -1.3 1:10 14.0 0.0 3.0 3.9 41.8 12:00 ESE 21 5.6 8.1 7:50 2.2 22:40 12.7 0.0 22.2 6.3 43.5 8:10 NNW 22 2.4 8.0 15:50 -2.7 5:20 15.8 0.0 1.4 4.5 38.6 14:30 ESE 23 4.7 8.9 16:20 0.8 5:50 13.6 0.0 0.2 0.8 11.3 16:00 ESE 24 6.8 9.8 15:30 5.3 00:00 11.5 0.0 6.8 0.6 14.5 11:30 ESE 25 3.4 5.3 0:10 0.3 22:20 14.9 0.0 6.8 4.5 35.4 18:00 NNW 26 0.2 2.7 15:40 -3.1 00:00 18.2 0.0 3.0 2.9 30.6 11:10 NNW 27 -0.5 4.4 14:30 -4.2 2:20 18.8 0.0 3.8 0.5 8.0 0:20 NNE 28 0.5 6.1 14:20 -3.2 7:20 17.8 0.0 1.0 1.1 11.3 12:50 ESE 29 1.7 4.2 13:50 0.6 23:20 16.6 0.0 0.0 0.8 24.1 20:20 S 30 -0.6 1.7 13:00 -2.7 23:50 18.8 0.0 0.0 1.8 22.5 8:20 S 31 -2.8 -0.2 15:40 -4.8 8:10 21.2 0.0 0.0 1.4 16.1 14:20 S ------------------------------------------------------------------------------------- 1.7 10.6 3 -7.6 18 514.0 0.0 134.6 2.3 57.9 6 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 1 Min <= 0.0: 23 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 71.20 ON 06/01/12 Days of Rain: 18 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration