Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2011

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2011 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 6.3 15.1 14:20 2.1 8:50 12.0 0.0 0.0 0.8 16.1 15:00 ESE 2 5.5 13.3 14:00 0.6 8:00 12.8 0.0 0.0 1.0 14.5 13:00 ESE 3 7.0 12.6 14:10 3.1 0:40 11.3 0.0 0.0 1.9 24.1 14:20 ESE 4 7.1 12.8 15:10 3.3 3:00 11.2 0.0 0.6 1.6 14.5 15:30 ESE 5 9.5 12.2 22:40 5.3 0:40 8.8 0.0 8.8 4.2 35.4 18:50 N 6 11.3 12.7 13:30 9.8 23:40 7.0 0.0 10.8 5.8 43.5 18:30 NNW 7 8.3 11.0 9:20 5.3 00:00 10.0 0.0 17.0 4.5 33.8 11:20 NNW 8 6.1 11.7 14:20 1.1 6:20 12.2 0.0 0.0 3.7 37.0 14:00 ESE 9 4.3 11.3 14:50 0.1 8:50 13.9 0.0 0.0 1.0 9.7 14:30 ESE 10 6.3 12.3 14:00 1.2 3:30 12.0 0.0 0.0 1.4 20.9 13:00 ESE 11 10.7 14.4 11:50 7.5 21:50 7.6 0.0 0.0 2.9 20.9 15:00 ESE 12 9.6 14.9 14:40 6.3 7:30 8.7 0.0 2.2 1.4 27.4 13:00 ESE 13 7.9 9.7 13:00 5.9 23:10 10.4 0.0 29.4 0.8 35.4 21:20 E 14 6.4 12.3 14:00 2.7 6:50 11.9 0.0 0.2 1.3 17.7 15:10 ESE 15 7.9 12.4 15:10 3.4 8:40 10.4 0.0 0.2 2.4 22.5 23:30 ESE 16 9.5 12.4 0:10 4.1 21:10 8.8 0.0 15.0 9.0 53.1 7:00 NNW 17 11.2 12.9 12:00 9.3 21:30 7.1 0.0 19.2 10.6 61.2 12:50 NNW 18 6.6 10.0 0:10 3.7 7:10 11.8 0.0 2.4 2.9 35.4 2:40 ESE 19 6.6 9.2 14:20 4.7 23:30 11.7 0.0 43.8 1.1 17.7 15:50 N 20 4.2 6.0 4:10 1.6 00:00 14.1 0.0 29.0 6.6 41.8 15:50 NNW 21 3.2 6.9 16:10 0.3 8:20 15.1 0.0 32.2 1.0 25.7 00:00 ESE 22 5.6 7.4 15:30 3.8 23:40 12.8 0.0 29.4 1.0 20.9 1:20 ESE 23 3.4 6.7 15:10 1.3 8:40 14.9 0.0 2.2 0.5 12.9 13:50 ESE 24 3.2 7.3 14:00 0.4 6:10 15.1 0.0 0.2 1.3 17.7 14:30 E 25 3.2 6.1 13:40 0.7 23:20 15.1 0.0 1.6 0.3 8.0 12:20 S 26 1.4 3.8 12:50 0.3 6:10 16.8 0.0 8.6 0.2 8.0 14:00 ESE 27 2.2 4.4 13:40 1.1 00:00 16.1 0.0 3.2 0.2 6.4 1:10 ESE 28 2.2 7.4 14:20 -0.1 4:40 16.1 0.0 0.2 1.3 11.3 14:20 ESE 29 2.7 10.1 13:50 -1.6 7:20 15.6 0.0 0.4 0.8 16.1 13:20 ENE 30 3.9 10.0 14:20 -0.7 4:40 14.4 0.0 6.4 1.1 16.1 14:30 E 31 4.2 7.3 15:40 1.4 00:00 14.1 0.0 1.0 1.4 19.3 15:40 E ------------------------------------------------------------------------------------- 6.1 15.1 1 -1.6 29 379.6 0.0 264.0 2.4 61.2 17 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 3 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 43.79 ON 19/12/11 Days of Rain: 24 (> .2 mm) 16 (> 2 mm) 5 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration