Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2011

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2011 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 7.1 15.3 13:50 1.8 7:20 11.2 0.0 0.0 1.0 17.7 14:50 ESE 2 7.3 15.6 14:50 2.1 7:10 11.0 0.0 0.2 0.6 12.9 13:20 ESE 3 7.2 15.1 14:40 3.1 5:10 11.1 0.0 0.0 1.1 20.9 13:50 ESE 4 7.4 16.0 14:10 2.7 4:50 10.9 0.0 0.0 0.6 16.1 12:10 ESE 5 7.4 16.2 13:50 1.3 7:40 10.9 0.0 0.0 1.0 16.1 15:30 ESE 6 8.2 18.2 14:20 1.6 7:10 10.1 0.0 0.0 0.6 14.5 13:10 ESE 7 10.7 18.9 15:00 6.4 3:10 7.7 0.0 0.0 0.6 11.3 9:50 ESE 8 10.5 17.4 13:20 5.9 7:40 7.8 0.0 0.2 0.5 11.3 13:00 ESE 9 10.7 17.1 14:00 7.3 4:40 7.7 0.0 0.0 1.6 19.3 14:40 ESE 10 10.8 18.4 12:30 5.9 7:20 7.5 0.0 0.0 1.3 14.5 12:30 ESE 11 9.8 13.7 12:40 7.3 7:10 8.5 0.0 0.2 0.3 9.7 7:00 ESE 12 6.1 7.8 0:10 4.3 22:40 12.3 0.0 0.0 1.4 17.7 10:30 S 13 4.1 4.5 15:10 3.7 7:20 14.2 0.0 0.0 1.4 11.3 4:50 S 14 4.8 7.2 14:30 3.7 1:50 13.5 0.0 0.0 1.1 27.4 11:50 S 15 4.6 9.1 14:30 1.1 22:00 13.7 0.0 0.0 1.0 16.1 12:00 S 16 4.2 11.7 13:40 -0.4 5:20 14.2 0.0 0.0 1.1 16.1 13:40 ESE 17 4.7 11.1 14:20 0.5 00:00 13.6 0.0 0.0 1.0 16.1 14:20 ESE 18 3.1 11.4 14:40 -0.9 7:00 15.2 0.0 0.0 0.6 12.9 11:50 ESE 19 3.4 13.6 13:20 -2.1 6:30 14.9 0.0 0.0 0.8 14.5 13:30 ESE 20 3.9 12.8 12:50 -1.0 7:00 14.4 0.0 0.0 0.8 14.5 13:20 ESE 21 3.9 13.1 14:10 -1.3 7:50 14.4 0.0 0.0 0.6 14.5 13:20 ESE 22 5.9 12.6 14:10 0.8 3:10 12.4 0.0 0.4 0.6 12.9 14:10 NNW 23 8.6 15.4 15:10 4.7 4:50 9.8 0.0 0.2 1.0 14.5 12:20 S 24 8.0 11.8 13:00 5.8 22:30 10.3 0.0 0.0 0.6 12.9 10:10 SE 25 6.2 9.9 15:30 2.7 22:50 12.1 0.0 0.0 0.6 11.3 13:20 ESE 26 4.9 11.1 12:50 1.1 8:40 13.4 0.0 0.0 1.4 19.3 12:30 ESE 27 4.6 12.3 14:40 0.9 6:20 13.7 0.0 0.0 0.8 14.5 13:30 ESE 28 5.0 12.9 15:20 0.4 6:10 13.3 0.0 0.0 1.1 19.3 12:10 ESE 29 7.7 15.7 14:10 3.4 1:40 10.6 0.0 0.0 1.0 12.9 11:10 ESE 30 6.7 14.6 14:10 1.7 7:20 11.6 0.0 0.0 0.6 9.7 12:20 ESE ------------------------------------------------------------------------------------- 6.6 18.9 7 -2.1 19 351.5 0.0 1.2 0.9 27.4 14 ESE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 5 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.41 ON 22/11/11 Days of Rain: 5 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration