Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Αύγουστος 2011

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2011 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 765 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 18.7 27.5 3:37p 10.3 6:38a 2.8 3.1 0.0 1.3 17.7 1:39p N 2 19.8 29.8 3:39p 11.2 7:22a 2.4 3.9 0.0 1.0 19.3 4:06p N 3 21.0 31.2 5:02p 13.9 5:30a 1.3 4.0 0.0 0.5 14.5 2:48p N 4 21.6 31.1 3:32p 13.4 6:33a 1.4 4.7 0.2 1.0 30.6 8:04p NNW 5 22.8 30.3 2:23p 16.2 5:34a 0.4 4.9 0.0 1.4 20.9 5:05p N 6 22.7 29.2 3:30p 16.4 6:55a 0.2 4.6 0.0 1.6 24.1 5:03p N 7 22.6 29.4 4:14p 16.8 5:56a 0.2 4.5 0.0 1.6 24.1 5:58p NNW 8 23.5 31.1 2:34p 16.6 6:43a 0.2 5.4 0.0 1.4 20.9 5:11p NNW 9 24.2 31.4 4:24p 17.2 6:47a 0.1 6.0 0.0 1.4 22.5 5:52p NNW 10 23.8 31.7 2:14p 17.5 6:27a 0.1 5.6 0.0 2.3 29.0 5:52p N 11 21.4 28.6 6:10p 15.9 11:59p 0.4 3.5 0.0 1.1 25.7 2:36p SW 12 19.4 26.2 2:43p 13.1 6:37a 1.6 2.7 0.0 1.8 20.9 2:28p NNW 13 20.3 28.1 3:54p 13.4 6:54a 1.5 3.5 0.0 1.4 20.9 5:47p NNW 14 21.3 29.1 1:02p 14.1 6:54a 1.1 4.1 0.0 3.2 25.7 3:57p NNW 15 21.9 29.2 3:15p 14.9 7:03a 0.6 4.2 0.0 3.2 30.6 5:01p NNW 16 21.6 30.2 12:39p 15.2 7:00a 0.6 3.9 0.0 1.4 17.7 3:32p NNW 17 23.0 30.4 4:45p 16.1 6:53a 0.3 5.0 0.0 1.3 19.3 2:31p S 18 24.6 31.2 5:02p 19.3 4:24a 0.0 6.3 0.0 1.6 20.9 12:26p ENE 19 24.3 31.5 4:38p 17.9 5:58a 0.0 6.0 0.0 1.8 20.9 3:07p NW 20 23.9 31.4 4:13p 17.2 5:41a 0.1 5.7 0.0 1.4 19.3 4:22p S 21 24.3 29.7 4:24p 20.7 4:49a 0.0 6.0 0.0 1.9 20.9 12:53p NNE 22 23.8 29.4 5:16p 19.2 11:58p 0.0 5.5 0.0 1.8 17.7 12:37p S 23 23.7 31.1 4:51p 16.3 5:18a 0.1 5.5 0.0 1.8 19.3 1:43p NW 24 24.3 30.7 3:41p 18.8 2:11a 0.0 6.0 0.0 1.9 20.9 2:55p NNE 25 24.9 31.6 4:10p 19.2 11:52p 0.0 6.6 0.0 1.9 20.9 3:10p NW 26 24.0 30.2 3:41p 18.9 3:40a 0.0 5.7 0.0 1.9 24.1 4:26p NNE 27 22.1 29.3 5:03p 16.2 7:52a 0.2 3.9 0.0 1.3 16.1 3:43p NNE 28 20.9 28.0 5:32p 14.7 4:00a 0.8 3.4 0.0 1.1 16.1 12:49p S 29 20.7 28.3 4:14p 15.1 3:58a 0.6 3.0 0.0 2.1 24.1 6:38p E 30 20.2 27.0 2:13p 13.7 6:30a 1.4 3.2 0.0 4.3 33.8 4:33p NNW 31 19.1 25.2 2:03p 13.9 11:48p 1.1 1.9 18.0 2.4 27.4 2:10p NNW ------------------------------------------------------------------------------------- 22.3 31.7 10 10.3 1 19.8 142.4 18.2 1.8 33.8 30 NNW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 18.01 ON 31/08/11 Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration