Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιούλιος 2011

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2011 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 765 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 19.3 27.4 4:25p 11.5 5:37a 2.4 3.4 0.0 1.4 20.9 3:16p N 2 19.3 28.1 4:28p 11.1 6:19a 2.4 3.4 0.0 1.1 17.7 4:57p N 3 17.9 25.5 12:52p 11.9 6:35a 2.3 1.9 0.0 1.6 20.9 12:02p N 4 18.1 26.6 2:49p 10.2 4:31a 3.0 2.8 0.0 1.4 20.9 4:10p N 5 18.8 28.6 5:19p 9.9 6:28a 3.0 3.5 0.0 1.6 24.1 2:35p N 6 19.6 27.1 5:22p 12.3 6:23a 1.9 3.1 0.0 1.3 17.7 12:26p N 7 21.2 31.1 5:05p 12.4 5:52a 1.9 4.8 0.0 0.6 14.5 5:31p N 8 22.7 33.6 5:12p 13.8 6:42a 1.2 5.6 0.0 0.0 0.0 --- --- 9 23.2 34.1 3:37p 14.2 4:31a 1.1 6.0 0.0 0.3 11.3 1:00p SSE 10 23.8 34.4 4:04p 14.2 6:06a 0.9 6.4 0.0 0.6 12.9 1:52p S 11 24.8 34.7 4:00p 15.8 4:33a 0.3 6.8 0.0 0.6 14.5 1:10p S 12 24.4 33.9 4:10p 15.7 5:09a 0.5 6.6 0.0 0.0 3.2 12:35p N 13 24.8 34.0 4:34p 18.2 1:33a 0.0 6.5 0.0 0.0 3.2 11:35a NE 14 23.5 33.5 4:22p 14.9 5:52a 0.8 6.0 0.0 0.0 3.2 11:35a N 15 24.2 33.8 4:29p 15.4 6:22a 0.5 6.3 0.0 0.3 14.5 5:25p N 16 24.4 33.8 5:13p 16.7 6:34a 0.2 6.4 0.0 0.6 17.7 3:10p N 17 22.4 30.9 1:05p 14.1 6:56a 0.9 5.0 0.0 1.6 25.7 4:22p N 18 21.1 30.7 2:50p 11.9 7:26a 1.9 4.7 0.0 1.0 14.5 3:07p N 19 23.1 32.9 5:03p 14.3 5:47a 1.1 5.9 0.0 1.0 19.3 3:07p N 20 24.3 35.2 5:00p 14.6 5:03a 1.0 7.0 0.0 1.6 24.1 2:03p N 21 21.6 26.4 4:23p 16.4 11:59p 0.2 3.4 0.0 2.6 22.5 12:41p N 22 20.1 28.5 2:59p 11.2 6:23a 1.7 3.6 0.0 1.4 22.5 3:03p N 23 21.8 35.6 4:47p 11.5 6:46a 2.2 5.7 0.0 0.2 14.5 6:43p N 24 21.4 29.4 4:16p 13.9 7:11a 1.1 4.2 0.0 1.6 27.4 6:39p N 25 19.2 26.2 6:00p 12.2 6:43a 1.9 2.7 0.0 1.9 30.6 3:28p N 26 20.4 28.6 4:43p 13.5 2:53a 1.4 3.6 0.0 1.1 19.3 11:08a N 27 20.1 29.2 5:18p 12.2 7:02a 1.9 3.7 0.0 1.0 14.5 2:47p N 28 21.5 33.1 3:27p 10.7 6:53a 2.3 5.5 0.0 0.8 12.9 12:56p N 29 21.3 30.6 4:11p 13.1 6:48a 1.5 4.5 0.0 1.6 20.9 2:43p N 30 19.4 27.2 3:09p 12.9 7:49a 1.8 3.0 0.0 1.6 25.7 3:23p N 31 18.4 27.6 5:01p 10.1 6:36a 3.0 3.1 0.0 1.3 19.3 3:52p N ------------------------------------------------------------------------------------- 21.5 35.6 23 9.9 5 46.2 145.0 0.0 1.0 30.6 25 N Max >= 32.0: 13 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 0.00 ON 01/07/11 Days of Rain: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration