Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2011

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2011 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 765 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 31" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 14.9 22.2 3:41p 9.4 2:01a 4.0 0.6 2.0 2.1 25.7 12:03p N 2 14.9 19.9 3:15p 11.2 10:15p 3.5 0.1 0.0 1.6 24.1 3:55p N 3 16.2 22.8 1:45p 11.3 6:23a 2.9 0.8 7.6 3.1 29.0 3:08p NE 4 14.0 18.0 2:08p 11.8 11:48p 4.3 0.0 1.2 1.6 17.7 7:43p N 5 12.7 16.7 3:54p 10.7 11:44p 5.6 0.0 6.6 1.3 19.3 3:57p N 6 12.5 19.4 5:18p 6.5 11:59p 5.8 0.0 0.0 1.1 11.3 12:01p SSW 7 10.3 18.0 4:28p 2.8 6:38a 8.0 0.0 0.0 1.6 19.3 2:31p N 8 10.9 18.9 3:23p 4.1 5:51a 7.4 0.0 0.0 1.8 19.3 2:54p N 9 10.7 18.4 12:56p 4.5 5:45a 7.6 0.0 10.2 0.6 12.9 2:41p SSW 10 10.1 12.7 12:28p 7.7 6:43a 8.2 0.0 3.0 0.5 16.1 5:27p S 11 12.0 16.3 2:46p 7.7 11:59p 6.3 0.0 0.0 0.3 12.9 1:40p S 12 10.0 16.7 4:04p 4.9 7:10a 8.3 0.0 8.0 0.5 17.7 4:50p N 13 11.5 20.6 5:29p 3.7 7:16a 7.1 0.3 0.2 1.1 14.5 2:13p N 14 13.9 22.6 3:05p 6.0 6:32a 5.5 1.0 0.0 1.1 19.3 4:32p N 15 15.3 23.8 3:22p 7.4 6:29a 4.6 1.7 0.0 1.3 24.1 4:20p N 16 14.3 23.1 1:33p 6.9 6:13a 4.7 0.8 0.0 1.4 20.9 3:27p N 17 12.1 16.8 4:13p 8.1 12:00m 6.2 0.0 0.4 1.3 17.7 5:50p N 18 9.7 14.7 11:35a 4.9 5:54a 8.6 0.0 17.0 0.3 9.7 10:51a N 19 11.6 19.8 6:00p 5.8 4:50a 6.8 0.1 0.2 0.6 11.3 4:47p S 20 13.4 22.1 4:21p 5.6 6:44a 5.7 0.8 0.0 0.0 0.0 --- --- 21 15.4 23.7 7:31p 7.8 5:28a 4.4 1.5 0.0 0.0 0.0 --- --- 22 16.2 23.4 3:40p 8.9 6:20a 3.5 1.4 0.0 0.0 0.0 --- --- 23 16.6 24.4 12:37p 9.7 4:59a 3.0 1.4 0.0 0.0 0.0 --- --- 24 16.4 23.9 3:01p 11.2 6:31a 3.0 1.2 1.2 0.0 16.1 4:22p N 25 17.6 25.6 3:38p 11.3 5:39a 2.7 2.0 0.0 0.5 12.9 3:47p NE 26 15.1 22.6 12:33p 10.6 6:01a 3.8 0.5 14.4 0.5 16.1 12:29p S 27 15.4 21.8 4:00p 11.1 6:37a 3.4 0.4 0.2 0.3 12.9 5:37p S 28 15.3 23.8 6:02p 8.9 5:47a 3.9 0.9 0.0 0.5 16.1 7:19p N 29 15.2 22.7 12:54p 9.3 6:00a 3.8 0.8 15.6 0.3 12.9 1:31p NNW 30 15.9 23.5 1:28p 10.9 2:20a 3.3 1.0 1.0 0.6 16.1 12:46p N 31 15.8 24.4 4:32p 9.2 6:39a 3.8 1.3 0.8 1.0 16.1 12:30p NNW ------------------------------------------------------------------------------------- 13.7 25.6 25 2.8 7 159.6 18.7 89.6 0.9 29.0 3 N Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 16.99 ON 18/05/11 Days of Rain: 17 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration