Καταγραφές τύπου NOAA


2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Φεβρουάριος 2011

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2011 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 765 m LAT: 38° 00' 00" N LONG: 21° 54' 00" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.3 7.1 3:29p -1.5 10:35p 16.0 0.0 0.3 0.8 20.9 12:17p ENE 2 1.2 5.8 2:06p -2.6 3:00a 17.1 0.0 0.0 0.8 20.9 1:19p ENE 3 1.4 2.2 3:02p 0.7 12:02a 16.8 0.0 24.4 0.5 10.5 7:13p ENE 4 1.9 4.7 1:20p 0.2 11:56p 16.3 0.0 17.5 0.6 14.6 8:52p ENE 5 0.9 9.3 3:00p -3.6 7:04a 17.4 0.0 14.5 0.3 10.5 12:01a SSE 6 2.3 11.4 3:10p -2.7 8:19a 16.0 0.0 2.8 0.3 10.5 2:09p S 7 3.8 14.3 1:46p -1.7 5:57a 14.5 0.0 0.0 0.3 10.5 1:54p S 8 5.9 16.7 2:14p 1.0 12:01a 12.0 0.0 0.0 0.3 12.6 12:27p ESE 9 5.1 17.8 2:04p -0.9 7:55a 13.2 0.0 0.0 0.5 12.6 3:29p N 10 4.6 14.9 2:32p -1.3 7:45a 13.7 0.0 0.0 0.5 16.7 3:42p N 11 4.3 12.6 3:23p -1.6 7:20a 14.0 0.0 0.0 1.0 18.8 3:23p N 12 5.3 11.7 3:13p 1.6 10:13p 13.0 0.0 0.0 1.9 31.2 3:44p N 13 5.3 12.1 2:20p 0.4 7:42a 13.0 0.0 0.0 1.3 23.0 12:41p N 14 5.2 11.3 4:01p 1.4 5:27a 13.1 0.0 0.0 0.5 12.6 12:16p N 15 4.7 11.1 1:11p -1.0 7:18a 13.5 0.0 0.0 0.6 14.6 1:13p N 16 6.3 10.1 4:20p 3.3 12:01a 11.2 0.0 0.0 0.8 12.6 10:22p N 17 9.7 13.6 3:04p 7.1 2:00a 8.5 0.0 0.0 4.2 29.1 10:22a NNE 18 8.8 13.6 1:16p 3.7 8:41p 9.4 0.0 14.5 3.5 50.2 4:03p NE 19 6.7 12.4 1:25p 4.3 12:01a 11.5 0.0 6.1 1.1 20.9 3:39p S 20 7.1 8.8 4:22p 4.7 12:00a 11.2 0.0 6.6 1.8 27.2 2:38p N 21 5.8 10.6 2:34p 1.8 6:26a 12.5 0.0 28.7 0.6 14.6 12:42p SSW 22 6.4 11.7 1:59p 3.3 11:44p 11.5 0.0 9.4 0.8 14.6 3:25p N 23 5.6 13.4 3:30p 0.3 5:49a 12.6 0.0 0.0 0.5 12.6 12:41p NNE 24 7.2 10.6 12:27p 5.3 10:54p 10.0 0.0 3.8 2.1 23.0 2:52p S 25 6.4 11.8 4:00p 4.2 8:41p 11.8 0.0 0.0 2.3 20.9 9:33a S 26 4.8 6.9 12:34p 3.0 11:41p 13.5 0.0 0.0 1.1 14.6 10:41a S 27 3.1 4.6 1:38p 2.1 6:42a 15.2 0.0 0.0 0.8 18.8 12:38p SSW 28 5.1 10.8 12:45p 1.6 5:46a 13.1 0.0 0.0 1.1 16.7 3:08p N ------------------------------------------------------------------------------------- 4.9 17.8 9 -3.6 5 371.7 0.0 128.5 1.1 50.2 18 N Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 9 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 28.70 ON 21/02/11 Days of Rain: 11 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration