Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
2021342.2 139.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.95.8 37.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.84.6 45.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.8 19.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.4.2 61.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.56.4 12.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 17.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.6 13.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.4* 35.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------667.6* 482.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
202035.8* 166.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.72.6 61 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.112.2 18.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.6 11.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.26.0 39.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.35.6 8.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.2 21.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 8.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.150.0 87.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.4 65.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.8 135.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.4 88.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.833.2* 316.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2019449.8 247.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 90.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.98.0 32.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.146.4 70.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.51.8 13.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.9.0 35 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.36.6 18.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8 8.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.13.4 48.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 9.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.227.4 81 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.6 5.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1334.4 184.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 108.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 121.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 33.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 65.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 13.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 114.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8 1.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.11.0 3.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 11.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 68.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 82.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 22.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 56.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 23.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 95.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 87.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 34.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 3.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6 0.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 59.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 14.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 42.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 30.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 47.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 84.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 92.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 22.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 43.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 81 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 41.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 1.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 13.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 15.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 17.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 62.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 10.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 49 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 134.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 51.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 58 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 19.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 45.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 1.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 21.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 12.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 25.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 21.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 82.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 3.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 157.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 50.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 59.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 68.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 22.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 33.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 24.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 13 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 0.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 11.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 21.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 26.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 88.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 19.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 185.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 61.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 94.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 62.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 23.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 41.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 37.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 17.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 14 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 43 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 11.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 173.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 78.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 230.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 67.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 127.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 79.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 114.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 92.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 44 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 25.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 77.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 52.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 60.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 88.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 203.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 31.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 90.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 21.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 24.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 3.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 45.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 97.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 145.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 106.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 101.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία