Ρεκόρ Ημέρας - Ιούνιος
Άλλοι μήνες:
Ιούνιος Ρεκόρ35.3 (2016)
16.8 (2020)
1.0 (2021)
21.4 (2016)
55.2
(2018)
158.4
(2018)
850.2
(2013)
45.1
(2020)
9.5
(2018)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011