Ρεκόρ Ημέρας - Απρίλιος
Άλλοι μήνες:
Απρίλιος Ρεκόρ27.0 (2018)
5.9 (2015)
-2.2 (2021)
15.4 (2018)
78.0
(2012)
190.0
(2012)
737.4
(2013)
75.6
(2014)
13.0
(2017)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011