Καταγραφές τύπου NOAA


2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Απρίλιος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2021 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 6.6 14.0 16:30 0.0 7:50 11.7 0.0 0.0 2.3 24.1 15:40 NW 2 8.1 14.9 15:00 1.6 4:40 10.2 0.0 0.0 4.8 37.0 13:20 NW 3 9.7 16.7 14:40 4.0 7:00 8.6 0.0 0.0 4.0 30.6 15:20 NW 4 15.6 20.6 15:00 9.0 0:10 2.8 0.1 12.2 6.3 48.3 20:20 NW 5 12.3 16.9 15:40 7.7 7:40 6.0 0.0 9.0 2.1 32.2 0:30 NW 6 9.2 14.7 11:20 3.7 23:40 9.1 0.0 0.0 3.5 32.2 13:20 NW 7 10.5 16.2 16:30 3.6 0:20 7.8 0.0 0.0 5.1 48.3 8:50 SE 8 7.6 10.7 2:00 1.9 00:00 10.7 0.0 0.0 10.8 57.9 3:40 NW 9 4.6 11.9 15:20 -1.0 6:10 13.7 0.0 0.0 1.3 29.0 14:30 SE 10 4.8 12.1 16:10 -2.2 7:20 13.5 0.0 0.0 4.0 32.2 16:40 NW 11 7.1 15.1 14:50 -0.2 7:10 11.2 0.0 0.0 3.2 32.2 15:40 NW 12 9.4 16.9 15:50 3.1 6:30 8.9 0.0 0.0 3.5 29.0 16:10 NW 13 9.8 18.6 16:10 4.6 23:20 8.5 0.0 0.0 3.4 40.2 16:30 NW 14 7.9 14.7 14:20 2.4 7:50 10.4 0.0 0.0 5.0 35.4 14:10 NW 15 6.8 13.9 15:30 1.1 6:10 11.5 0.0 0.0 3.7 27.4 16:00 NW 16 9.6 17.5 13:30 2.5 5:40 8.7 0.0 0.0 0.6 16.1 9:30 SSE 17 12.1 20.8 16:10 8.6 5:50 6.3 0.1 0.0 1.1 22.5 15:20 SSE 18 10.5 13.6 14:10 7.0 23:40 7.8 0.0 0.0 2.4 20.9 14:10 NW 19 7.4 13.1 12:00 4.7 6:40 10.9 0.0 13.6 3.2 40.2 15:00 ESE 20 7.2 11.3 13:40 4.0 00:00 11.1 0.0 0.8 5.1 30.6 16:00 NW 21 4.5 8.3 9:50 3.0 2:20 5.7 0.0 0.2 0.3 14.5 9:40 SE 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ------------------------------------------------------------------------------------- 8.6 20.8 17 -2.2 10 195.2 0.2 35.8 3.6 57.9 8 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 4 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 13.59 ON 19/04/21 Days of Rain: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration